Upute za slanje rješenja

 • Prije slanja provjerite svoje rješenje službenom evaluacijskom skriptom.
 • Rješenje izazova treba biti zapisano u CSV formatiranoj datoteci koja ima 200 redaka. Svaki redak sadrži pet integer brojeva: \(X_c\), \(Y_c\), \(A\), \(B\), \(\Theta\) koji jednoznačno opisuju jednu elipsu. To su koordinate središta \((X_c,Y_c)\) , pripadne poluosi \(A\), \(B\) i kut otklona \(\Theta\) glavne poluosi elipse od pozitivnog dijela x-osi. Detaljnije objašnjenje brojeva pogledajte u tehničkom opisu problema, a predložak CSV datoteke rješenja dostupan je na poveznici.
 • Prijavnica tima je tekstualna datoteka koja obavezno sadrži:
  • Ime tima,
  • Za svakog člana tima: ime i prezime, e-mail, visoko učilište, JMBAG,
  • Predložak prijavnice dostupan je na poveznici.
 • Dvije datoteke: rješenje izazova i prijavnicu tima pošaljite u obliku zip arhive (ImeTima.zip) na e-mail adresu cmc23@fer.hr.
 • Za svakog pojedinca ili tim bit će razmatrana samo prva 4 pristigla rješenja.