Mirjana Dozan, dipl. ing.

Voditelj, Ured za intelektualno vlasništvo