Misija i vizija

Vodeća smo nacionalna i regionalna visokoškolska i istraživačka ustanova s izvrsnim nastavnicima i studentima, čvrsto povezana s gospodarstvom, izvrsno organizirana i međunarodno prepoznatljiva.

Misija

Misija je Fakulteta:

  • obrazovati studente koji će nositi tehnološki i društveni razvoj Hrvatske kroz nastavu elektrotehnike, računarstva te informacijske i komunikacijske tehnologije zasnovanu na rezultatima istraživanja,
  • stvarati nova znanja kroz međunarodno priznata istraživanja,
  • razvijati gospodarstvo i javni sektor kroz inovacije te doprinositi ukupnom razvoju društva,
  • biti ustanova visokih akademskih vrijednosti i etičkih kriterija, mjesto kritičkog razmišljanja i propitivanja te jednakosti svih njenih članova i biti pokretačka snaga hrvatskog društva.

U ispunjenju misije Fakulteta oslanjamo se na naše temeljne vrijednosti koje dalje razvijamo: vodeća smo nacionalna visokoškolska i istraživačka ustanova s izvrsnim nastavnicima i studentima, čvrsto povezana s gospodarstvom, izvrsno organizirana i međunarodno prepoznatljiva.

Vizija

Naša je vizija kao vodeća hrvatska visokoškolska i istraživačka ustanova u području elektrotehnike, računarstva te informacijske i komunikacijske tehnologije, biti integrirani i konkurentni u europskom visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru te stvarati nove oblike prijenosa znanja u gospodarstvo i pokretati gospodarsku aktivnost Hrvatske.

 

 


Strategija razvoja

Ovaj je dokument strateški okvir razvoja nastavne, istraživačke i inovacijske djelatnosti FER-a te razvoja organizacije i poslovanja, infrastrukture i sustava osiguravanja kvalitete na FER-u od 2019. do kraja 2023. godine. Dokument se dijelom temelji na Strategiji istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu, prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027., i Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Fakultetsko vijeće FER-a usvojilo je Strategiju razvoja FER-a 2019. – 2023. na 683. redovitoj sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine.