Projekt R i Projekt E

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Promicanje suradnje studenata u timskom okružju tijekom izrade praktičnog rješenja određenog programskog ili sklopovskog problema. Studenti na projektu rade u timovima od 3 ili više studenata, pod vodstvom nastavnika koji je predložio temu projekta. Projekti uključuju istraživanje potrebne literature, analizu eventualnih sličnih problema i rješenja, identifikaciju zahtjeva i potreba vezanih uz projekt, definiranje tehničkih ciljeva, planiranje i upravljanje vremenom, razmatranje alternativa, donošenje odluka, implementaciju i isporuku odabranog rješenja, pisanje tehničke dokumentacije i prezentaciju rezultata.

Ishodi učenja

 1. Definirati ciljeve projekta
 2. Organizirati projektni tim
 3. Razviti zadani projektni zadatak
 4. Pokazati rezultate projektnog zadatka
 5. Analizirati završeni projekt
 6. Predvidjeti probleme u izradi zadanog projekta

Oblici nastave

Seminari i radionice

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Samostalni rad

Mentorski rad

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Projekt
 2. Projekt
 3. Projekt
 4. Projekt
 5. Projekt
 6. Projekt
 7. Projekt
 8. Projekt
 9. Projekt
 10. Projekt
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Projekt

Literatura

(.), Literatura preporučena od strane mentora,
(.), Literature assigned by the advisor,

Za studente

Izvedba

  Zimski semestar
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan