Diplomski projekt

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Promicanje suradnje studenata i nastavnika u timskom okružju tijekom izrade praktičnog rješenja određenog programskog ili sklopovskog problema. Studenti rade na projektima različitih tema u grupama od 6 do 8 studenata, pod vodstvom nastavnika koji je predložio temu. Projekti uključuju istraživanje potrebne literature, analizu eventualnih sličnih problema i rješenja, identifikaciju zahtjeva i potreba vezanih uz projekt, definiranje tehničkih ciljeva, planiranje i upravljanje vremenom, kreiranje alternativnih rješenja, donošenje odluka, implementaciju i isporuku rješenja, pisanje tehničke dokumentacije i prezentaciju.

Opće kompetencije

Studenti sudjeluju u timskom radu na istraživačko-razvojnom projektu. Pri tome bi trebali razviti i poboljšati vještine prikupljanja i evaluiranja potrebne literature, sudjelovanja u planiranju, izvođenju i praćenju projekata, timskom radu, te upoznati i primijeniti odgovarajuću tehnologiju, realizirati vlastito rješenje i integrirati ga s rješenjima drugih studenata u konačni rezultat, te efikasno prezentirati konačni proizvod.

Ishodi učenja

 1. definirati ciljeve projekta
 2. organizirati projektni tim
 3. razviti zadani projektni zadatak
 4. pokazati rezultate projektnog zadatka
 5. analizirati završeni projekt
 6. predvidjeti probleme u izradi zadanog projekta

Oblici nastave

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 100 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Dodjela mentora
 2. Formiranje projektnih grupa
 3. Rad na projektu
 4. Rad na projektu
 5. Rad na projektu
 6. Predaja plana projekta. Rad na projektu
 7. Rad na projektu
 8. Rad na projektu
 9. Rad na projektu
 10. Rad na projektu
 11. Dovršetak projekta
 12. Predaja projektnog rada
 13. Prezentacija projekta
 14. Ocjenjivanje projekta
 15. Ocjenjivanje projekta

Literatura

Razni autori (.), Ovisno o tipu projekta, preporučeno od voditelja, Razni izdavači

Za studente

Izvedba

  Zimski semestar
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan