Seminar 1

Ishodi učenja

 1. Opisati stanje tehnike u specifičnom području studijskog programa.
 2. Opisati osnovno nazivlje i osnovne koncepte iz specifičnog područja.
 3. Prepoznati znanstvene i tehničke probleme i izazove u specifičnom području.

Oblici nastave

Samostalni zadaci

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Seminar
 2. Seminar
 3. Seminar
 4. Seminar
 5. Seminar
 6. Seminar
 7. Seminar
 8. Ne drži se
 9. Seminar
 10. Seminar
 11. Seminar
 12. Seminar
 13. Seminar
 14. Seminar
 15. Ne drži se

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
(1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
(1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
(1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
(1. semestar)
Elektronika (profil)
(1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
(1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
(1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
(1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
(1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
(1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
(1. semestar)
Računarska znanost (profil)
(1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
(1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
(1. semestar)

Literatura

(.), Ovisno o tipu seminara, preporučeno od mentora,

Za studente

Izvedba

ID 222658
  Zimski semestar
3 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
6 Predavanja