STUDENT:

Mateo Škeva, diplomski studij, 1. godina (profil EL)

 

TEMA:

EMC mjerenja i sklopovske simulacije prema DPI (Direct Power Injection) normi

 

OPIS:

  • Uspostaviti sustav za mjerenje prema DPI (Direct Power Injection) normi  
  • Napraviti mjerenja ključnih komponentni kako bi se te komponente mogle opisati u sklopovskom simulatoru
  • Napraviti simulaciju DPI mjerenja u Cadence-u

 

NEPOSREDNI VODITELJ:

Damjan Bandić, mag. ing. el.

Adrijan Barić