Kristijan Bene

STUDENT:

Kristijan Bene (profil ERI)

 

TEMA:

Sustav za generiranje signala s preciznim vremenskim kašnjenjima

System for precise time-delay signal generation

 

OPIS:

Osmisliti sustav za generiranje dvaju komplementarnih upravljačkih signala za rad tranzistorskih sklopki u istosmjernom izvoru napajanja. Frekvencija signala treba iznositi od 500 kHz do 10 MHz, a faktor ispune do 50%. Diferencijsko kašnjenje se mora regulirati s korakom od 0,25 ns. Naponske razine generiranih signala moraju biti dovoljne za upravljanje radom tranzistora. Sustav treba biti upravljan mikrokontrolerom. Projektirati tiskanu pločicu. Programirati mikrokontroler te razviti računalnu aplikaciju za upravljanje sustavom putem USB sučelja. Obaviti ispitivanje ostvarenog sustava. Prikazati rezultate.

 

Korišteni alati i oprema: Alati za razvoj programske podrške mikrokontrolera i računalne aplikacije, alat za projektiranje tiskanih pločica, DC izvor napajanja, univerzalni mjerni instrument, osciloskop

 

NEPOSREDNI VODITELJ:

Mag. ing. el. Josip Bačmaga

 

 

COMMENTS:

- nacrtati električku shemu sklopa, opisati sve karakteristike koje sklop mora imati i sastaviti BoM (20131005)