Marko Dugandžić

STUDENT:

Marko Dugandžić (profil EL)

 

TEMA:

Upravljanje višepolnom radiofrekvencijskom sklopkom pomoću računala

 

OPIS:

Projektirati sustav koji upravlja tropolnom radiofrekvencijskom sklopkom preko serijskog sučelja.
Sustav   se   sastoji   od   izvora   napajanja,   mikrokontrolera   i   sklopovlja   potrebnog   za   upravljanje
sklopkom. Definirati električnu shemu i popis materijala za opisani sustav. Posebnu pažnju obratiti
na zaštitu priključaka mikrokontrolera i sklopke. Iskoristiti postojeće napajanje sklopke. Razviti
programsku podršku mikrokontrolera. Naredbe se primaju preko serijskog sučelja i na temelju njih
se   upravlja   sklopkom.   Dodatni   zadatci   su:   razvoj   sklopovskog   sučelja   za   ručno   upravljanje
sustavom te razvoj grafičkog sučelja za upravljanje na računalu.

 

NEPOSREDNI VODITELJ:

Niko Bako, dipl. ing.