Tamara Ptičar

STUDENT:

Tamara Ptičar, preddiplomski studij, 3. godina (modul EL)

 

TEMA: Mjerenje ubrzanog starenja OLED ćelija

 

OPIS:

Projektirati   sustav   za   istraživanje   starenja   OLED   ćelija.   Starenje   OLED   ćelije   se   očituje
degradacijom izlazne optičke snage ćelije tokom radnog vremena. Ubrzano starenje se može postići
radom   ćelije   na   termičkim   i   električnim   uvjetima   višim   od   propisanih.   Sustav   omogućuje
namještanje radne temperature i električne radne točke OLED ćelije te snimanje izlazne optičke
snage. Sustav se sastoji od klima komore sa termostatom, izvora napajanja OLED ćelije i fotometra.
Projektirati klima komoru koja se sastoji od termički izolirane komore sa termostatskim grijačem.
Projektirati izvor napajanja OLED ćelije kojim se postavlja njegova radna točka (struja OLEDa) te
fotometar kojim se očitava izlazna optička snaga ćelije. Definirati električnu shemu sustava te popis
potrebnog   materijala.   Dodatni   zadatak   je   automatizacija   mjerenja   pomoću   računala.   Povezati
termostat, izvor napajanja i fotometar s mikrokontrolerom. Razviti grafičko sučelje na računalu koje
je povezano s mikrokontrolerom te prikazuje sve parametre klima komore i mjerene podatke.

 

NEPOSREDNI VODITELJ:

Jurica Kundrata, mag. ing. el.

Damjan Bandić, mag. ing. el.