Dario Pintarić

STUDENT:

Dario Pintarić (profil EL)

 

TEMA:

Mjerenje magnetskog polja u frekvencijskom rasponu od 100 do 200 kHz

 

OPIS:

Projektirati instrumentacijski lanac za mjerenje magnetskog polja (magnetometar) u frekvencijskom
rasponu 100 do 200 kHz jakosti do 120 dbuA/m. Osjetilo magnetskog polja se sastoji od zavojnice,
a instrumentacijski lanac treba osigurati linearizaciju i pojačanje odziva te antialiasing filtriranje.
Definirati električnu shemu i popis materijala za magnetometar te nacrtati shemu tiskanih veza.
Umjeriti magnetometar sa generatorom magnetskog polja. Dodatni zadatci su: razvoj analogno-
digitalne pretvorbe izlazne veličine mjernog lanca te prikaz na računalu u grafičkom sučelju.

 

NEPOSREDNI VODITELJ:

Niko Bako, dipl. ing.