Studentska praksa u inozemstvu

Ak. god. 2005./2006.:

 • Ognjen Jović, Bosch, Reutlingen, Njemačka: diplomski rad (MSc thesis) "Kvadraturni LC oscilator u 0,35 um CMOS tehnologiji"

Ak. god. 2008./2009.:

 • Raul Blečić, ON Semiconductor, Oudenaarde, Belgija: diplomski rad  (MSc thesis) "Electro-thermal measurements and characterization of high voltage and high temperature semiconductor devices"

Ak. god. 2009./2010.:

 • Andrej Ivanković, ON Semiconductor, Oudenaarde, Belgija: diplomski rad  (MSc thesis) "Hotspot evaluation of high-voltage MOSFET drivers"
 • Boris Crnković, ON Semiconductor, Oudenaarde, Belgija: diplomski rad  (MSc thesis) "Characteristics of 0,35 um and 0,18 um Smart Power Silicon Technology"
 • Anita Ivković, ON Semiconductor, Oudenaarde, Belgija: diplomski rad  (MSc thesis) "Prediction of dynamic switching currents in digital circuits"
 • Sebastian Petrović, Bosch, Reutlingen, Njemačka: diplomski rad  (MSc thesis) "Analiza osjetljivosti integriranog linearnog naponskog regulatora na vođene elektromagnetske smetnje"  (na engleskom)

Ak. god. 2011./2012.:

 • Ivana Krivak, Bosch, Abstadt, Njemačka: diplomski rad  (MSc thesis) "Modeliranje emisija integriranih sklopova za simulacije elektromagnetske kompatibilnost" (na engleskom)
 • Josip Bačmaga, Infineon, Munchen, Njemačka: diplomski rad  (MSc thesis) "Utjecaj geometrije tiskane pločice i vanjskih zaštitnih komponenti na ponašanje mikrokontrolera koji se koriste u automobilskoj  elektronici kada su izloženi elektrostatskom izboju" (na engleskom)
 • Nereo Markulić, IMEC, Leuven, Belgija: diplomski rad  (MSc thesis) "Projektiranje 10-bitnog digitalno-analognog pretvornika u 90 nanometarskoj UMC tehnologiji" (na engleskom)
 • Andrej Levarda, ON Semiconductor, Oudenaarde, Belgija: diplomski rad  (MSc thesis) "Analiza elektromagnetske kompatibilnost LIN sklopovskog sučelja" (na engleskom)
 • Vice Šodan, ON Semiconductor, Oudenaarde, Belgija: diplomski rad  (MSc thesis) "Termički inducirani mehanički stres u pakiranjima integriranih sklopova" (na engleskom)

Ak. god. 2012./2013.:

 • Andro Broznić, Bosch, Abstadt, Njemačka: diplomski rad "Modelling of Emissions of Integrated Circuits for EMC Simulations" (na engleskom)
 • Tomislav Marković, ON Semiconductor and National Instruments, Belgium; diplomski rad "Sustav za mjerenje brzih promjena napona i struja" (na engleskom)

Ak. god. 2013./2014.:

 • Kristijan Bene, Bosch, Schwieberdingen, Njemačka: diplomski rad "Standardization of Bulk Current Injection Simulations" (na engleskom)

Ak. god. 2016./2017.:

 • Vlatko Galić, ON Semiconductor, Oudenaarde, Belgium, industrijska praksa u trajanju od 12 mjeseci
 • Rebecca Grancarić, Texas Instruments, Feising, Njemačka: diplomski rad "Optimiranje silaznog prekidačkog pretvornika napona s obzirom na trošak proizvodnje, kvalitetu rada i površinu sklopa (Cost, Performance and Area Optimization of a buck-converter)" (na engleskom)
 • Filip Hormot, UTRC (United Technologies Research Center), Cork, Ireland, internship, topic: "Circuit analysis of an integrated galvanically isolated gate driver circuit designed in 0.18-um high-voltage CMOS technology"

Academic year  2017/2018:

 • Ivan Porin Tolić, ams AG, Premstaetten, Austria, 6-month internship - MSc thesis project, topic: "High Precision Sense Amplifier for Non-Volatile Memory"
 • Ivan Brezovec, ams AG, Premstaetten, Austria, 6-month internship - MSc thesis project, topic: "Design of LC oscillators in 180 nanometer CMOS technology"
 • Anamarija Pejić, University of Toronto, Toronto, Canada, 6-month internship - MSc thesis project, topic: "Design of discrete DC-DC converters based on gallium nitride transistors"
 • Martin malenica, STMicroelectronics Design and Applications s.r.o., Prague, Czech Republic, 6-month internship - MSc thesis project, topic: "Smart Gateway Evaluation Platform"

Academic year  2019/2020:

 • Juraj Grabovac, Robert Bosch, Stuttgart, Germany, 6-month internship - MSc thesis project, topic: "Combination of DPI measurement and simulation to predict sensor immunity"