IC i EMC Lab - Laboratorij za integrirane sklopove i elektromagnetsku kompatibilnost

 

Istraživačka grupa okupljena u ovom laboratoriju bavi se projektiranjem integriranih sklopova (eng. IC - Integrated Circuit), elektroničkih  sustava i njihovim ispitivanjem.

Istraživački i razvojni projekti grupe obuhvaćaju razna područja elektronike, od modeliranja poluvodičkih elemenata do projektiranja elektroničkih sustava i mogu se grubo podijeliti u:

  • modeliranje elektroničkih elemenata
  • projektiranje i modeliranje spojnih vodova na čipu i na tiskanoj pločici od niskih frekvencija do GHz-nog frekvencijskog područja
  • projektiranje integriranih sklopova (operacijska pojačala, naponske i strujne reference, AD/DA pretvornici, djelitelji frekvencije, nabojska pumpa, bežično napajani sklopovi, RFID podsklopovi, ...)
  • projektiranje i testiranje sustava i integriranih sklopova s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost i elektromagnetski imunitet (TEM cell, IC-stripline standard, DPI, ...)
  • projektiranje elektroničkih sustava (Transmission Line Pulsing system, CBCM system, GaN RF amplifier, aplikacije bazirane na PIC/ARM/Arduino/8051 mikrokontroleru)

Na ovim temama surađujemo s više međunarodnih sveučilišta, istraživačkih instituta i tvrtki.

 

 

Studenti koji rade seminare, projekte, završne i diplomske radove vrlo često odlaze na specijalizaciju u inozemstvo ili u okviru Erasmus programa (na KU Leuven) ili u okviru prakse koja se provodi u nekoj od inozemnih tvrtki (IMEC, ON Semiconductor, Bosch, Infineon).

Studenti najčešće rade na temama koje su usko povezane s međunarodnim projektima u kojima sudjeluju suradnici u Laboratoriju za projektiranje i ispitivanje integriranih sklopova.

RADI SE PUNO I NAPORNO!