Studenti koji su sudjelovali u Erasmus programu

  • Nereo Markulić, ak. god. 2010./2011., KU Leuven, Belgija (12 mjeseci)
  • Marko Simičić, ak. god. 2010./2011., KU Leuven, Belgija (12 mjeseci)

 

  • Tomislav Marković, ak. god. 2011./2012., KU Leuven, Belgija (12 mjeseci)

 

  • Marko Magerl, ak. god. 2012./2013., KU Leuven, Belgija (12 mjeseci)

 

  • Josip Mikulić, ak. god. 2013./2014., KU Leuven, Belgija (12 mjeseci)
  • Luka Mate Granić, ak. god. 2013./2014., KU Leuven, Belgija (12 mjeseci)

 

  • Ivan Porin Tolić, ak. god. 2016./2017., EPFL, Švicarska (1 semester)