Ozren Cecelja

STUDENT:

Ozren Cecelja, diplomski studij, 1. godina (profil ERI)

 

TEMA:

Sustav za mjerenje temperature i pohranu podataka

System for temperature measurement and data acquisition

 

OPIS:

Zalemiti komponente na tiskanu pločicu. Provjeriti ispravnost tiskane pločice. Programirati mikrokontroler. Uspostaviti komunikaciju s osobnim računalom putem USB sučelja. Razviti grafičko sučelje (GUI) za inicijaliziranje mjerenja temperature i obradu izmjerenih podataka. Umjeriti sustav za mjerenje temperature. Očitane vrijednosti temperature radi obrade prenijeti na osobno računalo. Obaviti ispitivanja ostvarenog sustava. Prikazati rezultate.

 

Korišteni alati i oprema: Alati za razvoj programske podrške mikrokontrolera i računalne aplikacije, DC izvor napajanja, univerzalni mjerni instrument, osciloskop

 

NEPOSREDNI VODITELJ:

Mag. ing. el. Josip Bačmaga