Filip Fajdetić

STUDENT:

Filip Fajdetić, preddiplomski studij, 3. godina (modul TI)

 

TEMA: Upravljanje koračnim motorima u zatvorenoj petlji 

 

OPIS:

Potrebno je razviti integrirano okruženje na osobnom računalu za upravljanje TEMPERA sustavom. Upravljanje uključuje slanje servisnih i operativnih naredbi TEMPERA sustavu, nadziranje njegovog rada, te prikupljanje mjerenih podataka na računalu. Prikupljene podatke je potrebno obraditi i vizualizirati. Potrebno je ostvariti USB komunikaciju sa centralnom upravljačkom jedinicom, kao i GPIB komunikaciju s različitim mjernim instrumentima.

 

NEPOSREDNI VODITELJ:

Dr. sc. Tvrtko Mandić