Daniel Subotić

STUDENT:

Daniel Subotić, preddiplomski studij, 3. godina (modul EL)

 

TEMA: Upravljanje koračnim motorima u zatvorenoj petlji 

 

OPIS:

Razviti električnu shemu i tiskanu pločicu sustava za upravljanje i nadzor rada koračnih motora. Potrebno je razviti programsku podršku za ugradbeni sustav kojom bi se omogućilo upravljanje koračnim motorima u zatvorenoj petlji. Sustav prima naredbe za upravljanje motorima putem računala, manualno ili putem snimljenih naredbi na memorijskoj kartici. Mikrokontroler kao centralni upravljački sklop interpretira naredbe i upravlja motorima te nadzire njihov rad mjerenjem struje kroz namote motora. Upravljanje motorima potrebno je  izvesti pulsno-širinskim signalima.

 

NEPOSREDNI VODITELJ:

Dr. sc. Tvrtko Mandić