Preddiplomski seminar

Studenti upisuju Preddiplomski seminar u 4. semestru preddiplomskog studija.

 

Opisi zadataka studenata nalaze se na stranicama ispod za one studente koji su upisali ovaj kolegij.