Upute za pisanje završnog rada i diplomskog rada

OPĆA PRAVILA RADA NA PROJEKTIMA TE ZAVRŠNIM I DIPLOMSKIM RADOVIMA:

- izvještaji se pišu u obliku Word dokumenta ili PPT prezentacija svaka 3 tjedna

 

Upute za pisanje završnog rada i diplomskog rada

 

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RADOVI:

1. Slijediti pravila koja je definirao FER

2. U uvodu opisati motivaciju i ključna ograničenja koja je trebalo savladati

3. ....

4. Svi grafovi moraju biti dobro vidljivi, slova i brojke veliki, krivulje takve da se mogu razlikovati jedna od druge ako ih je više na jednom grafu.

5. ...

 

PREZENTACIJE:

(prezentacija traje 15 minuta, što znači da smije biti 15 do 20 slajdova)

1. sl. - Naslovnica: mora pisati Sveučilište u Zagrebu, FER i datum obrane (naravno i Vaše ime i ime mentora, ali se to samo po sebi podrazumijeva)

2. sl. - Sadržaj po poglavljima (prvo poglavlje je "Uvod - motivacija", ....)

3. sl. - Uvod - motivacija

4. sl. - Prvo poglavlje

5. sl. - Drugo poglavlje

...

12. sl. - Korištena mjerna oprema i programska podrška (software) 

13. sl. - Stečena znanja

14. sl. - Zaključak

15. sl. - Literatura

 

OPĆA PRAVILA:

* ne pisati opće poznate stvari, nego se fokusirati na ono što ste sami radili (simulacije, mjerenja, ...)

* ZABRANJENO je imati više od 1 reference na Wikipediu

* svaki slajd mora obavezno imati broj stranice pri dnu

* svi grafovi se moraju vidjeti (brojke na x i na y osi; krivulje se moraju razlikovati ako ih ima vise na jednom grafu; paziti na to da se boja vrlo često jako loše projecira na starim projektorima)

...