U organizaciji Laboratorija za informacijsku sigurnost i privatnost te Udruge MIPRO, na FER-u će se u petak 6.5.2016. održati mini-konferencija s temom pametne specijalizacije u području kibernetičke sigurnosti. Konferencija počinje u 10 sati u Sivoj vijećnici Kongresnog centra Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Svrha okupljanja je potaknuti tvrtke na prijave na natječaje za CEKOM-e i projekte pametne specijalizacije koji se uskoro očekuju te umrežavanje svih dionika koji mogu sudjelovati kao nositelji ili partneri.
 

Program konferencije te više detalja o pametnoj specijalizaciji nalazi se u nastavku vijesti.

 

Okvirni program mini-konferencije:

Vrijeme Predavanje
Program mini-konferencije
10:00 - 10:15 Uvod: Zašto pametna specijalizacija i što dionici imaju od nje, Stjepan Groš (FER)
10:15 - 10:45 Predstavljanje okvira natječaja IRI i EKOM u nadležnosti Ministarstva gospodarstva za podršku ulaganjima poslovnog sektora u Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Goran Basarac (MinGo)
10:45 - 10:55 Organizacija i priprema CEKOM-a za sigurnost upravljačkih sustava, Marina Tušek i Mija Šipek (CS)
10:55 - 11:20 Predstavljanje tvrtki i istraživačkih ustanova i državnih institucija zainteresiranih za prijavu na projekte te osnivnaje CEKOM-a (pogledati poziv u nastavku teksta)
11:20 - RaspravaPozvao bi tvrtke, istraživačke ustanove i državne institucije koje se žele priključiti nekom projektu ili CEKOM-u ili razmišljaju o svoj javljanju da se predstave potencijalnim partnerima u pet do deset minuta. Tijekom izlaganja trebalo bi predstaviti tvrtku, kapacitete, interese, mogućnosti itd. Također, pozivam tvrtke koje se već pripremaju za CEKOM ili prijavu projekata da podijele razmišljanja, metode, procese s drugim dionicima na način na koji to provodi tvrtka CS. Na taj način moguće je dobiti i povratne informacije koje omogućavaju poboljšanje procesa.

Ovu mini-konferenciju treba shvatiti kao dodatno umrežavanje kako bi se što bolje pripremili za nadolazeće natječaje.

 

Pametna specijalizacija

Ideja pametne specijalizacije temelji se na činjenici kako je jedini način očuvanja statusa Europske unije u modernom globaliziranom gospodarstvu razvoj visokotehnoloških te vrlo kompetitivnih tvrtki. To podrazumijeva specijalizaciju te ulaganja u razvoj i istraživanje. Kroz pametnu specijalizaciju i odgovarajuće fondove Europska komisija usmjerava države članice u tom smjeru te pomaže razvoju njihovih tvrtki, odnosno gospodarstava. Pri tome, područja specijalizacije moraju biti utemeljena u postojećim kapacitetima, planovima i strategijama razvoja te očekivanim razvojem na svjetskim tržištima.

I Hrvatska, kao država članica EU, ima pristup tim fondovima te se od nje očekuje da se iskorištenjem tih fondova specijalizacija. Područja specijalizacije određena su Strategijom pametne specijalizacije (PDF), usvojenom na 12. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 29.3.2016. U ovom slučaju posebno je bitno kako je jedno od (pod)područja specijalizacije kibernetička sigurnost. S obzirom da je kibernetička sigurnost vrlo široka, identificirana su sljedeći segmenti kibernetičke sigurnosti interesantni gospodarstvu RH:

 1. Sustavi za nadzor kibernetičkog prostora
 2. Sigurnost IT sustava
 3. Kripto-komunikacijski sustavi - prilagođeni standardima EU/NATO
 4. Sigurnost upravljačkih i SCADA sustava.
 5. Digitalna forenzika.
 6. Razvoj sustava “po mjeri kupca” (eng. tailor made) prilagođenih edukaciji u području sigurnosti.
 7. Sigurnost računarstva u oblaku.

Više detalja moguće je pronaći u Strategiji pametne specijalizacije u poglavlju 5.2.4.2. (stranice 120-123).

 

Korist za dionike

Dionici mogu imati vrlo velike koristi sudjelovanjem u pametnoj specijalizaciji. Konkretno, korist pojedinih dionika je:

 • Tvrtke su primarni cilj pametne specijalizacije. Tvrtke koje već ulažu u razvoj nekog proizvoda ili usluge putem ovih natječaja mogu dobiti subvencije za razvoj. Nadalje, moguće je dobiti sredstva za nadogradnju postojećih proizvoda. Vrlo bitna korist je zapošljavanje novog kadra te njihova edukacija, a u suradnji s istraživačkim institucijama moguće je ostvariti razvoj i istraživanje koji dodatno poboljšavaju proizvode i usluge i na taj način postaju konkurentniji na tržištu. Konačno, fondovi omogućavaju nabavku opreme ili amortizaciju postojeće opreme.
   
 • Istraživačke ustanove mogu sudjelovati kao potpora tvrtkama budući da je pametna specijalizacija istraživačkog i razvojnog karaktera. To nadalje omogućava zapošljavati doktorskih studenata, poslijedoktoranada te provođenje istraživanja u području sigurnosti usko vezanih uz potrebe gospodarstva.
   
 • Državne institucije i ostale tvrtke. Iako nisu primarni korisnici sredstava namijenjenih pametnoj specijalizaciji ipak mogu imati velike koristi od priključivanja projektima i CEKOM-ima. Pod ostalim tvrtkama smatraju se korisnici rješenja sigurnosti kao što su primjerice banke, ICT tvrtke koje razvijaju neke proizvode koji nisu namjenjeni rješavanju problemima u sigurnosti itd. Korist koju ovi dionici mogu imati je pristup proizvodima i uslugama koje razvijaju domaće tvrtke te njihovoj ekspertizi, dok tvrtke koje razvijaju proizvod od takve suradnje dobijaju poligon za testiranje i referencu za daljnju prodaju. Neke državne institucije dodatno mogu imati koristi u smislu ispunjenja ciljeva s Nacionalnom strategijom kibernetičke sigurnosti.

Pametna specijalizacija, dakle, omogućava podizanje resursa i kompetencija svih dionika te njihovo međusobno umrežavanje koje dodatno i značajno pridnosi toj svrsi. U zaključku, pametna specijalizacija nije opcija već obaveza za bilo koga tko razmišlja dugoročno.


 

Autor: Stjepan Groš
Popis obavijesti