prof. dr. sc. Marin Golub

Marin Golub diplomirao je na smjeru Računarska tehnika 1992. godine. Po završetku redovitog studija upisao je poslijediplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad obranio je 5. studenog 1996. godine. U ožujku 1997. godine upisao je poslijediplomski doktorski studij. Doktorski rad obranio je 17. siječnja 2001. godine uz mentorstvo prof. dr. sc. Lea Budina.

Od srpnja 1993. godine radi na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave FER-a. U lipnju 2010. godine izabran je u zvanje izvanrednog profesora. Sudjelovao je na šest znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Bio je voditelj na poticajnom projektu za mlade znanstvenike ("Optimiranje složenih funkcija evolucijskim programiranjem", 1998-2001). Sudjeluje kao recenzent u nekoliko znanstvenih časopisa. Do sada je bio mentor trojici doktoranada te mentor 115 završnih i diplomskih radova. Područje njegovog interesa obuhvaća evolucijske algoritme, optimizacijske postupke i računalnu sigurnost. Objavio je više od 50 radova u časopisima i zbornicima konferencija. Član je strukovnih udruga IEEE i MIPRO.

Marin Golub član je Laboratorija od 2014. godine.

Područje rada: sigurnost računalnih sustava, evolucijsko računanje

Aktivnosti u području istraživanja i razvoja: kriptografija, kriptoanaliza, sinteza kriptografskih primitiva uz pomoć evolucijskih algoritama, detekcija plagijata, optimiranje uz pomoć algoritama zasnovanih na evolucijskom računanju