izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc

Miljenko Mikuc diplomirao je 1987. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu (danas FER) na smjeru Telekomunikacije i informatika. Magistarski rad iz polje elektrotehnike, smjer telekomunikacije i informatika obranio je 1991. godine, a doktorsku disertaciju iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnika obranio je 1997. godine na istom fakultetu. U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grupa predmeta "Telekomunikacije i informatika" izabran je 15.12.2009.

Sudjelovao je kao istraživač na više znanstvenih projekta pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Bio je voditelj dva projekta Primjene informacijske tehnologije pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Bio je voditelj projekta suradnje s "The Boeing Company – IDS, LabNet Analysis, Modeling Simulation and Experimentation", projekta suradnje s "International Computer Science Institute", Berkeley, SAD te suradnje s "The FreeBSD Foundation", Boulder, SAD. Trenutno je voditelj znanstveno istraživačkog projekta "Prilagođen IMUNES za Ericsson (E-IMUNES)” i razvojnog projekta "E-IMUNES – podrška u radu" u suradnji s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla, Zagreb.

Miljenko Mikuc član je Laboratorija od 2014. godine.

Područje rada: komunikacijske i računalne mreže, sigurna komunikacija, virtualizacija

Aktivnosti u području istraživanja i razvoja: analaza komunikacijskih protokola, razvoj protokola za sigurnu komunikaciju, formalna verifikacija sigurnosti komunikacijskih protokola