izv. prof. dr. sc. Marin Vuković

Marin Vuković diplomirao je 2006. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu a doktorirao 2011. godine s temom "Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti." U znanstvenom i stručnom radu Marin Vuković usmjerava se na usluge s dodanom vrijednosti i napredne usluge u konvergentnim mrežama nove generacije temeljene na znanju, te sudjeluje kao istraživač i suradnik na znanstvenim, tehnološkim i stručnim projektima. Objavio je više od 20 znanstvenih radova. Koautor je patenta pri Hrvatskom zavodu za intelektualno vlasništvo P20080303A. Član je strukovnih udruga IEEE, Royal Institute of Navigation i KES International.

Marin Vuković član je Laboratorija od 2014. godine.

Područje rada: web aplikacije i usluge, RFID sustavi, privatnost

Aktivnosti u području istraživanja i razvoja: analiza sigurnosnih mehanizama u web aplikacijama i usiugama, zaštita privatnosti korisnika, analiza sigurnosnih mehanizama u RFID sustavima