izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec

Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec izvanredni je profesor i viši znanstveni suradnik na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER). Više od 15 godina znanstveno se i profesionalno bavi informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Suradnik je na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: „Računalna potpora obrazovanju“ i „Isporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije“. Član je radne skupine za izradu strategije informatizacije Sveučilišta u Zagrebu. Član je Savjeta Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), kao predstavnik IT-struke s poznavanjem visokog obrazovanja, na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Od 2010. do 2014. godine predsjednik je Povjerenstva za upravljanje kvalitetom FER-a, a od 1. listopada 2014. prodekan za znanost FER-a. Bio je član povjerenstva za izradu samoanalize Sveučilišta u Zagrebu u postupku vanjske neovisne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete. Bio je član Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje FER-a.

Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec bio je predsjednik Povjerenstva za poslijediplomski specijalistički studij “Informacijska sigurnost” te koordinator sa strane FER-a na projektu međunarodne suradnje FER-a i University of Purdue iz SAD-a u području obrazovanja i istraživanja vezanih uz informacijsku sigurnost i računalni kriminal. Od 2004. godine član je, a od 2011. godine predsjednik Povjerenstva za upravljanje domenom .hr, neovisnog stručnog tijela Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet, koje je zaduženo za upravljanje domenskim prostorom Republike Hrvatske.

Autor je tridesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija objavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Gordan Gledec član je Laboratorija od 2014. godine.

Područje rada: sigurnost Web aplikacija.