Suradnja s Ministarstvom obrane RH i HV

Laboratorij ima uspostavljenu vrlo dobru suradnju s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske te Hvatskom vojskom. Sljedeće veće aktivnosti provode se u sklopu te suradnje:

  • Sudjelovanje u organizaciji strateške kibernetičke vježbe Kibernetički štit 2018.
  • Sudjelovanje u pripremi nacionalne vojne vježbe Paukova mreža 2017.
  • Sudjelovanje u svojstvu predavača na Ljetnoj školi kibernetičke sigurnosti koju organizira Hrvatska vojska u suradnji s Nacionalnom gardom Minnesote. Sudjelovanje traje od 2014. godine.

Osim navedenih aktivnosti postoji još niz kratkoročnih aktivnosti koje se provode od 2014. godine do danas.