Valter Vasić, mag. ing. rač.

Valter Vasić stekao je stupanj prvostupnika računarstva 2008. godine te stupanj magistra inženjera 2010. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku redovitog studija upisao je doktorski studij računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Od rujna 2010. radi na Zavodu za telekomunikacije FER-a na projektu s Ericssonom Nikola Tesla d.d. U veljači 2013. godine zapošljava se kao znanstveni novak na FER-u. Njegovo područje istraživanja obuhvaća sigurnu komunikaciju, računalne mreže i virtualizaciju. Objavio je 9 radova u časopisima i zbornicima konferencija. Član je udruge IEEE.

 

Područje rada: komunikacijske i računalne mreže, sigurna komunikacija, virtualizacija

 

Aktivnosti u području istraživanja i razvoja: analaza komukacijskih protokola, razvoj protokola za sigurnu komunikaciju, formalna verifikacija sigurnosti komunikacijskih protokola