Nagrade FER-a

Nagrada "Josip Lončar"

Zlatna plaketa "Josip Lončar" nagrada je nastavnicima za poseban doprinos FER-u značajnim unapređenjem nastave, objavljivanjem zapaženih znanstvenih djela ili nastavnih pomagala ili su znanstvenoistraživačkim radom u svom području značajno afirmirali određenu disciplinu znanosti.

2015./2016.    

Prof. dr. sc. Zlatko Maljković
Prof. dr. sc. Zoran Skočir

2016./2017.    

Prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović
Prof. dr. sc. Sven Lončarić

2017./2018.    

Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
Prof. dr. sc. Mario Kovač

 

Srebrna plaketa "Josip Lončar" dodjeljuje se doktorima znanosti za naročito uspješne doktorske disertacije te nastavnicima i suradnicima za trajniji doprinos nastavi, znanosti i struci.

2015./2016.    

Dr. sc. Tomislav Župan
Dr. sc. Niko Bako
Dr. sc. Dijana Tralić
Dr. sc. Nikola Banić

2016./2017.    

Dr. sc. Marinko Kovačić
Dr. sc. Ivan Sović
Dr. sc. Zlatko Hanić
Dr. sc. Đula Nađ
Dr. sc. Josip Ćesić

2017./2018.

Dr. sc. Marko Đurasević
Dr. sc. Igor Ivanković
Dr. sc. Jurica Kundrata
Dr. sc. Martina Marjanović
Dr. sc. Kruno Lenac

Nagrada "Roberto Giannini"

Nagrada "Roberto Giannini" dodjeljuje se nastavnicima i suradnicima FER-a za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima. Nagrada se dodjeljuje nastavnicima i suradnicima koji sudjeluju u izvođenju nastave na prvoj ili drugoj godini preddiplomskog studija prema nastavnom planu FER-2.

2006./2007.    Doc.dr.sc. Igor Lacković
2007./2008.    Doc.dr.sc. Domagoj Jakobović
2008./2009.    Dr.sc. Zvonimir Vanjak
2009./2010.    Doc.dr.sc. Hrvoje Džapo
2010./2011.    Dr.sc. Martin Žagar

2011./2012.    Dr. sc. Tomislav Burić
2012./2013.    Dr. sc. Zvonko Kostanjčar
2013./2014.    Doc. dr. sc. Bojan Trkulja
2015./2016.    Dr. sc. Ivana Bosnić
2017./2018.    Doc. dr. sc. Ana Sović Kržić
                          Doc. dr. sc. Daniel Hofman

Nagrada za znanost

Nagrada za znanost dodjeljuje se djelatnicima Fakulteta i istraživačkim skupinama za iznimna postignuća u istraživačkom radu i inovacijama. Nagrada za znanost dodjeljuje se:

 1. djelatnicima Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju za iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina;
 2. djelatnicima Fakulteta u suradničkom zvanju ili zavodskim suradnicima za iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine;
 3. djelatnicima Fakulteta ili istraživačkim skupinama Fakulteta za postignut svjetski priznati istraživački rezultat ili inovaciju u prethodnih godinu dana.

2012.    

 • Prof. dr. sc. Silvio Hrabar - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos u razumijevanju fizike elektromagnetskih metamaterijala i razvoju njihovih inženjerskih primjena.
 • Dr. sc. Hrvoje Pandžić - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodne dvije godine.
 • Dr. sc. Ivan Fratrić - za postignut svjetski priznati istraživački rezultat i inovaciju u prethodnih godinu dana.

2013.

 • Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos u razvoju postupaka za analizu i sintezu algoritama upravljanja autonomnim i robotskim sustavima.
 • Dr. sc. Mirko Poljak  - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za doprinos u razumijevanju transporta nosilaca u naprednim nanoelektroničkim elementima.    

2014.

 • Prof. dr. sc. Sven Lončarić - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos u području digitalne obradbe i analize slike i razvoja njezinih inženjerskih primjena.    
 • Dr. sc. Ana Sović - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno zbog izuzetnih rezultata svog znanstvenog rada u području adaptivne valićne transformacije s primjenom u obradi slike. 

2015.  

 • Prof. dr. sc. Ivan Petrović - za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, za doprinos u istraživanju i razvoju algoritama upravljanja i estimacije s primjenama u autonomnoj navigaciji mobilnih robota i vozila. 
 • Dr. sc. Tomislav Capuder - za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, za izuzetan znanstveni doprinos u istraživanju obnovljivih izvora energije i naprednih elektroenergetskih mreža.    
 • Izv. prof. dr. sc. Mile Šikić - za postignuti svjetski priznati istraživački rezultat ili inovaciju u prethodnih godinu dana, za rad pod naslovom „Identification of Patient Zero in Static and Temporal Networks: Robustness and Limitations“ objavljen u časopisu Physical Review Letters.

2016.

 • Prof. dr. sc. Igor Kuzle - za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos istraživanjima vezanim uz poboljšanje fleksibilnosti elektroenergetskog sustava s velikim udjelom obnovljivih izvora energije. 
 • Robert Vaser, mag. ing. - za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za izuzetan znanstveni doprinos istraživanjima u području bioinformatike i računalne biologije.
 • Dr. sc. Mirko Poljak i  prof. dr. sc. Tomislav Suligoj - za postignuti svjetski priznati istraživački rezultat ili inovaciju u prethodnih godinu dana za objavljeni zajednički znanstveni rad pod naslovom: “Immunity of electronic and transport properties of phosphorene nanoribbons to edge defects” u časopisu Nano Research, Vol. 9, No. 6. pp. 1723-1734, June 2016.

2017.

 • Prof. dr. sc. Damir Seršić, za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos u primjeni naprednih metoda digitalne obrade signala u znanstvenim istraživanjima i inovativnim projektima. 
 • Dr. sc. Marinko Kovačić, za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za izuzetan znanstveni doprinos istraživanjima u području učinske elektronike, monitoringu električnih strojeva te projektiranju i izradi visokopreciznih mjernih uređaja.

2017.

 • Dr. sc. Marko Đurasević za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za prijedlog novih metoda i postupaka kojima je povećana kvaliteta automatski izrađenih heuristika za probleme raspoređivanja.
 • Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos u području ekonomike elektroenergetskog sustava.

 

Nagrada "Končar"

Godišnja nagrada "Končar" dodjeljuje se za doktorsku disertaciju obranjenu na FER-u, a koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti i ocijenjena je kao najbolja sa stajališta primjene u industriji.

2015./2016.    

Dr. sc. Robert Sitar
"Određivanje lokalnih zagrijanja konstrukcijskih dijelova energetskih transformatora"

2016./2017. 

Dr. sc. Marinko Kovačić
"Metoda optimiranja trorazinskoga pretvarača za pomoćna napajanja tračničkih vozila"

Dr. sc. Petar Gabrić
"Metodologija eksperimentalnoga istraživanja dielektričkih naprezanja u uljno-barijernoj izolaciji transformatora"

2017./2018.

Dr. sc. Nikola Hure
"Settheoretic control of a wind turbine" ("Upravljanje vjetroagregatom zasnovano na teoriji skupova")

Dr. sc. Eduard Plavec 
"Optimiranje elektromagnetskoga okidača za visokonaponski prekidač"