Nagrade FER-a

Nagrada "Josip Lončar"

Zlatna plaketa "Josip Lončar" nagrada je nastavnicima za poseban doprinos FER-u značajnim unapređenjem nastave, objavljivanjem zapaženih znanstvenih djela ili nastavnih pomagala ili su znanstvenoistraživačkim radom u svom području značajno afirmirali određenu disciplinu znanosti.

2015./2016.    

Prof. dr. sc. Zlatko Maljković
Prof. dr. sc. Zoran Skočir

2018./2019.    

Darinko Bago, dipl. ing.
Prof. dr. sc. Mario Cifrek

2021./2022.

Prof. dr. sc. Sead Berberović
Prof. dr. sc. Siniša Srbljić

2016./2017.    

Prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović
Prof. dr. sc. Sven Lončarić

2019./2020. 

Prof. dr. sc. Mislav Grgić
Prof. dr. sc. Davor Petrinović

2022./2023.

Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
Prof. dr. sc. Davor Grgić

2017./2018.    

Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
Prof. dr. sc. Mario Kovač

2020./2021.

Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan
Prof. dr. sc. Ilko Brnetić

 

Srebrna plaketa "Josip Lončar" dodjeljuje se doktorima znanosti za naročito uspješne doktorske disertacije te nastavnicima i suradnicima za trajniji doprinos nastavi, znanosti i struci.

2015./2016.    

Dr. sc. Tomislav Župan
Dr. sc. Niko Bako
Dr. sc. Dijana Tralić
Dr. sc. Nikola Banić

2018./2019.

Dr. sc. Ninoslav Holjevac
Dr. sc. Maria Brbić
Dr. sc. Matea Đonlić
Dr. sc. Tin Bariša
Dr. sc. Filip Mandić

2021./2022.

Dr. sc. Mateo Beus
Dr. sc. Mirna Gržanić
Dr. sc. Duje Medak
Dr. sc. Luka Petrović
Dr. sc. Luka Posilović

2016./2017.    

Dr. sc. Marinko Kovačić
Dr. sc. Ivan Sović
Dr. sc. Zlatko Hanić
Dr. sc. Đula Nađ
Dr. sc. Josip Ćesić

2019./2020.

Dr. sc. Ivan Ralašić
Dr. sc. Adrian Satja Kurdija
Dr. sc. Robert Vaser
Dr. sc. Dario Pevec

2022./2023.

Dr. sc. Tomislav Baškarad
Dr. sc. Nadir Kapetanović
Dr. sc. Josip Mikulić
Dr. sc. Karlo Šepetanc
DR. sc. Tin Vlašić

2017./2018.

Dr. sc. Marko Đurasević
Dr. sc. Igor Ivanković
Dr. sc. Jurica Kundrata
Dr. sc. Martina Marjanović
Dr. sc. Kruno Lenac

2020./2021.

Dr. sc. Stjepan Begušić
Dr. sc. Zora Luburić
Dr. sc. Kristina Pandžić
Dr. sc. Ivan Pavić (ZVNE)
Dr. sc. Juraj Peršić

 

Nagrada "Roberto Giannini"

Nagrada "Roberto Giannini" dodjeljuje se nastavnicima i suradnicima FER-a za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima. Nagrada se dodjeljuje nastavnicima i suradnicima koji sudjeluju u izvođenju nastave na prvoj ili drugoj godini prijediplomskog studija prema nastavnom planu FER-2.

2006./2007.    Doc.dr.sc. Igor Lacković
2007./2008.    Doc.dr.sc. Domagoj Jakobović
2008./2009.    Dr.sc. Zvonimir Vanjak
2009./2010.    Doc.dr.sc. Hrvoje Džapo
2010./2011.    Dr.sc. Martin Žagar
2011./2012.    Dr. sc. Tomislav Burić
2012./2013.    Dr. sc. Zvonko Kostanjčar
2013./2014.    Doc. dr. sc. Bojan Trkulja
2015./2016.    Dr. sc. Ivana Bosnić

2017./2018.    Doc. dr. sc. Ana Sović Kržić
                          Doc. dr. sc. Daniel Hofman
2019./2020.    Doc. dr. sc. Dario Bojanjac
2020./2021.    Doc. dr. sc. Juraj Petrović
2021./2022.     Doc. dr. sc. Marko Đurasević
                           Doc. dr. sc. Mate Puljiz
2022./2023.     Izv. prof. dr. sc. Jurica Babić
                           Doc. dr. sc. Lenka Mihoković

 

Nagrada za znanost

Nagrada za znanost dodjeljuje se djelatnicima Fakulteta i istraživačkim skupinama za iznimna postignuća u istraživačkom radu i inovacijama. Nagrada za znanost dodjeljuje se:

 1. djelatnicima Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju za iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina;
 2. djelatnicima Fakulteta u suradničkom zvanju ili zavodskim suradnicima za iznimna postignuća u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine;
 3. djelatnicima Fakulteta ili istraživačkim skupinama Fakulteta za postignut svjetski priznati istraživački rezultat ili inovaciju u prethodnih godinu dana.

2012.    

 • Prof. dr. sc. Silvio Hrabar - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos u razumijevanju fizike elektromagnetskih metamaterijala i razvoju njihovih inženjerskih primjena.
 • Dr. sc. Hrvoje Pandžić - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodne dvije godine.
 • Dr. sc. Ivan Fratrić - za postignut svjetski priznati istraživački rezultat i inovaciju u prethodnih godinu dana.

2013.

 • Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos u razvoju postupaka za analizu i sintezu algoritama upravljanja autonomnim i robotskim sustavima.
 • Dr. sc. Mirko Poljak  - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za doprinos u razumijevanju transporta nosilaca u naprednim nanoelektroničkim elementima.    

2014.

 • Prof. dr. sc. Sven Lončarić - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos u području digitalne obradbe i analize slike i razvoja njezinih inženjerskih primjena.    
 • Dr. sc. Ana Sović - za iznimno postignuće u istraživačkom radu i inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno zbog izuzetnih rezultata svog znanstvenog rada u području adaptivne valićne transformacije s primjenom u obradi slike. 

2015.  

 • Prof. dr. sc. Ivan Petrović - za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, za doprinos u istraživanju i razvoju algoritama upravljanja i estimacije s primjenama u autonomnoj navigaciji mobilnih robota i vozila. 
 • Dr. sc. Tomislav Capuder - za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, za izuzetan znanstveni doprinos u istraživanju obnovljivih izvora energije i naprednih elektroenergetskih mreža.    
 • Izv. prof. dr. sc. Mile Šikić - za postignuti svjetski priznati istraživački rezultat ili inovaciju u prethodnih godinu dana, za rad pod naslovom „Identification of Patient Zero in Static and Temporal Networks: Robustness and Limitations“ objavljen u časopisu Physical Review Letters.

2016.

 • Prof. dr. sc. Igor Kuzle - za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos istraživanjima vezanim uz poboljšanje fleksibilnosti elektroenergetskog sustava s velikim udjelom obnovljivih izvora energije. 
 • Robert Vaser, mag. ing. - za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za izuzetan znanstveni doprinos istraživanjima u području bioinformatike i računalne biologije.
 • Dr. sc. Mirko Poljak i  prof. dr. sc. Tomislav Suligoj - za postignuti svjetski priznati istraživački rezultat ili inovaciju u prethodnih godinu dana za objavljeni zajednički znanstveni rad pod naslovom: “Immunity of electronic and transport properties of phosphorene nanoribbons to edge defects” u časopisu Nano Research, Vol. 9, No. 6. pp. 1723-1734, June 2016.

2017.

 • Prof. dr. sc. Damir Seršić, za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos u primjeni naprednih metoda digitalne obrade signala u znanstvenim istraživanjima i inovativnim projektima. 
 • Dr. sc. Marinko Kovačić, za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za izuzetan znanstveni doprinos istraživanjima u području učinske elektronike, monitoringu električnih strojeva te projektiranju i izradi visokopreciznih mjernih uređaja.

2018.

 • Dr. sc. Marko Đurasević za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za prijedlog novih metoda i postupaka kojima je povećana kvaliteta automatski izrađenih heuristika za probleme raspoređivanja.
 • Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za doprinos u području ekonomike elektroenergetskog sustava   

2019.

 • Prof. dr. sc. Mario Vašak za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za razvijene i primijenjene postupke prediktivnog upravljanja koji pospješuju niskougljičnu energetsku tranziciju. 
 • Dr. sc. Ana Drandić za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za kontinuirani napredak te istaknuti primjer primjene znanstvenih istraživanja u području numeričkih proračuna u elektromagnetizmu, gdje je nagrađena razvila modele proračuna električnog polja i matrice kapaciteta namota transformatora primjenjive i u industriji. 
 • Laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja (LARICS) - voditelj prof. dr. sc. Zdenko Kovačić za postignut svjetski priznati istraživački rezultat u prethodnih godinu dana u području robotike.

2020.

 • Prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za razvijene raspodijeljene algoritme i primijenjena decentralizirana rješenja u području Interneta stvari. 
 • Stefan Cikota, mag. phys. za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za istraživanja u području malih tijela Sunčevog sustava i astročestične fizike. 
 • Istraživačka skupina - Marin Oršić, mag. ing., Petra Bevandić, mag. ing., Ivan Grubišić, mag. ing., Josip Šarić, mag. ing. i prof. dr. sc. Siniša Šegvić, voditelj, za postignut svjetski priznati istraživački rezultat u području semantičke segmentacije.

2021.

 • Doc. dr. sc. Božidar Filipović-Grčić za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodnih pet godina, a posebno za razvoj i eksperimentalnu verifikaciju modela visokonaponske opreme u transformatorskim stanicama koji se koriste u proračunima elektromagnetskih prijelaznih pojava.  
 • Dr. sc. Ivana Rašan za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za multidisciplinarni pristup i paralelne suradnje na projektima koji pokrivaju različita područja znanstvenog i stručnog djelovanja.  
 • SGLab – Laboratorij za napredne elektroenergetske mreže – voditelj prof. dr. sc. Igor Kuzle, za međunarodnu znanstvenu i stručnu prepoznatljivost te značaj znanstvenih istraživanja koja se u njemu provode. 

2022.

 • Prof. dr. sc. Nikola Mišković za iznimna postignuća u istraživačkom radu i inovacijama u prethodnih pet godina, za znanstvenu izvrsnost, razvoj novih rješenja i inovativnost u području pomorske robotike.  
 • Karlo Šepetanc, mag. ing. za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, a posebno za razvoj modela tokova snaga, modela dvorazinskog sudjelovanja na tržištu električne energije i modela klasteriranja električnih vozila.  
 • LAMOR - Laboratorij za autonomne sustave i mobilnu robotiku - voditelj akademik prof. dr. sc. Ivan Petrović, za postignut svjetski priznati istraživački rezultat u prethodnih godinu dana u području mobilne robotike.

2023.

 • Prof. dr. sc. Domagoj Jakobović za iznimna postignuća u istraživačkom radu i inovacijama u prethodnih pet godina, za metode automatiziranog oblikovanja heuristika raspoređivanja i primjenu optimizacijskih postupaka u kriptologiji.
 • Dr. sc. Tomislav Antić za iznimno postignuće u istraživačkom radu ili inovacijama u prethodne dvije godine, za razvoj analitičkih i optimizacijskih programskih rješenja otvorenog koda koja se koriste u simulacijama i proračunima naprednih distribucijskih mreža s visokim udjelom distribuiranih izvora energije, primjenu metoda za poboljšanje pokazatelja kvalitete električne energije te primjenu geografskog informacijskog sustava u kreiranju modela niskonaponskih distribucijskih mreža.

 

Nagrada "Končar"

Godišnja nagrada "Končar" dodjeljuje se za doktorsku disertaciju obranjenu na FER-u, a koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti i ocijenjena je kao najbolja sa stajališta primjene u industriji.

2015./2016.    

Dr. sc. Robert Sitar

"Određivanje lokalnih zagrijanja konstrukcijskih dijelova energetskih transformatora"

2016./2017. 

Dr. sc. Marinko Kovačić

"Metoda optimiranja trorazinskoga pretvarača za pomoćna napajanja tračničkih vozila"

Dr. sc. Petar Gabrić

"Metodologija eksperimentalnoga istraživanja dielektričkih naprezanja u uljno-barijernoj izolaciji transformatora"

2017./2018.

Dr. sc. Nikola Hure

"Settheoretic control of a wind turbine" ("Upravljanje vjetroagregatom zasnovano na teoriji skupova")

Dr. sc. Eduard Plavec 

"Optimiranje elektromagnetskoga okidača za visokonaponski prekidač"

2018./2019.

Dr. sc. Hrvoje Novak

”Coordinated Multilevel Model Predictive Control of Energy in Electric Railwav Traction Systems” (Koordinirano višerazinsko modelsko prediktivno upravljanje energijom u željezničkim elektrovučnim sustavima)

Dr. sc. Igor Žiger
”Metoda proračuna gubitaka naponskih transformatora velike snage s otvorenom jezgrom”

2019./2020.

Dr. sc. Anita Martinčević

”Hierarchical model predictive control of temperature in building zones" (Hijerarhijsko modelsko prediktivno upravljanje temperaturom u zonama zgrade)

2020./2021.

Dr. sc. Mario Jurković 

”lzračun napona kratkoga spoja transformatora primjenom konformnih preslikavanja”

Dr. sc. Juraj Peršić 
"Extrinsic and temporal calibration of heterogeneous exteroceptive mobile robot sensor systems” (Ekstrinzično i vremensko umjeravanje heterogenih eksterocepcijskih senzorskih sustava mobilnih robota)

2021./2022.

Dr. sc. Filip Jukić

”Bezsenzorsko upravljanje sinkronim vjetrogeneratorom s permanentnim magnetima zasnovano na opserveru u kliznom načinu rada”

2022./2023.

Dr. sc. Stjepan Frljić

"lzračun gubitaka zbog vrtložnih struja u lameliranoj transformatorskoj jezgri otvorenoga tipa primjenom metode konačnih elemenata”

Dr. sc. Igor Sirotić

”Experimental characterization of laminated ferromagnetic materials for calculation of pulse width modulation induced iron losses in electrical machines” (Eksperimentalna karakterizacija lameliranih feromagnetskih materijala za izračun gubitaka u željezu električnih strojeva uzrokovanih modulacijom širine impulsa napona)