Nagrade Sveučilišta u Zagrebu

Nagrada "Fran Bošnjaković" 

Nagrada "Fran Bošnjaković" dodjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja, posebice odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

2019.    Prof. dr. sc. Mladen Vučić
2018.    Prof. dr. sc. Adrijan Barić
2017.    Prof. dr. sc. Mislav Grgić 
2016.  
  Prof. dr. sc. Sven Lončarić
2015.    Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan
2013.    Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić    
2009.    Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić    
2003.    Prof. dr. sc. Zijad Haznadar
1997.    Prof. dr. sc. Danilo Feretić

Posebno priznanje rektora Sveučilišta

2016.

prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i prof. dr. sc. Mislav Grgić, za predani i angažiran rad u sveučilišnim tijelima kao i za izradu i provedbu strateškoga investicijskoga projekta „Inovacijski centar Nikola Tesla“;

2010.     

prof. dr. sc. Mirta Baranović, za izniman doprinos u provedbi i promicanju međunarodne suradnje;

2009.     

prof. dr. sc. Zoran Vukić,  za uspješno natjecanje u kompetitivnom europskom istraživačkom prostoru i doprinos jačanju istraživačkog potencijala Sveučilišta u Zagrebu.