Državne nagrade

Hrvatski sabor

Državne nagrade za znanost

Državne nagrade za znanost dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci.

Nagrada za životno djelo

2015.    prof. dr. sc. Vjekoslav Sinković
2008.    prof.dr.sc. Danilo Feretić
2007.    akademik prof. emer. dr. sc. Hrvoje Babić
2005.    prof. dr. sc. Zijad Haznadar
2001.    prof. emer. dr. sc. Ante Šantić    
1997.    prof. dr. sc. Vojislav Bego

Godišnja nagrada za znanost

2015.    Prof. dr. sc. Suligoj Tomislav 
2012.    Prof. dr. sc. Ivan Petrović
2008.    Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić
2007.    Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
1997.    Prof. dr. sc. Branko Jeren
1997.    Mr. sc. Predrag Pale

Godišnja nagrada za znanstvene novake

2014.    Doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić
2013.    Stjepan Stipetić, dipl. ing.
2011.    Dr. sc.  Vedran Podobnik
2010.    Tomaž Beriša, dipl. ing.
2009.    Dr. sc. Mario Vašak
2008.    Dr. sc. Nina Skorin-Kapov
2004.    Dr. sc. Radovan Zentner
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Državna nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić"

Državna nagrada tehničke kulture dodjeljuje se pojedincima, udrugama i drugim pravnim osobama za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture.

Nagrada za životno djelo Faust Vrančić

2008.     Akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin

Godišnja nagrada Faust Vrančić

2014.     Dr. sc. Iva Bojić
2013.     Doc. dr. sc. Ante Đerek
2012.     Dr. sc. Ana Sović

Nagrada "Ivan Filipović"

Nagrada "Ivan Filipović" za životno djelo i godišnje nagrade za rad i rezultate u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem školstvu, visokom školstvu i znanstvenom i stručnom radu.

2014.

Projektni tim ICT-AAC
Vedran Podobnik, Željka Car, Ignac Lovrek, Maja Matijašević, Igor S. Pandžić, Lea Skorin-Kapov, Marin Vuković, Jurica Babić, Ivan Slivar, Ivan Šemanjski, Ivana Rašan Sladoljev, Marina Ivić