Poticaji za istraživanja i inovacije

Pravilnik o programima za poticanje istraživanja i inovacija daje okvir za nekoliko programa poticaja istraživanja, što podiže kvalitetu istraživačkih aktivnosti i istraživačke produktivnosti na Fakultetu.
FER-start

Program uspostavne potpore za docente

FER-publikacija

Program za poticanje objavljivanja znanstvenih radova u časopisima s natprosječnim faktorom odjeka 

FER-projekt

Program za poticanje pripreme prijedloga međunarodnih projekata

FER-patent

Program za poticanje izrade izuma zaštićenih patentom

 

Detaljne informacije o programima dostupne su u Pravilniku o programima za poticanje istraživanja i inovacija