Poticaji za istraživanja i inovacije

Pravilnik o programima za poticanje istraživanja i inovacija daje okvir za nekoliko programa poticaja istraživanja, što podiže kvalitetu istraživačkih aktivnosti i istraživačke produktivnosti na Fakultetu.
FER-start

Program uspostavne potpore za docente

FER-sufinanciranje

Program za sufinanciranje istraživačkih i razvojnih projekata

FER-produktivnost

Program za poticanje istraživačke produktivnosti i izrade izuma zaštićenih patentom

 

FER-projekt

Program za poticanje pripreme prijedloga međunarodnih projekata

FER-uspjeh

Program za nagrađivanje uspješnih istraživačko-razvojnih projekata

 

 

Detaljne informacije o programima dostupne su u Pravilniku o programima za poticanje istraživanja i inovacija