Prof. dr. sc. Vedran Bilas...

Na sjednici Fakultetskoga vijeća, održanoj 16. ožujka 2022. godine, prof. dr. sc. Vedran Bilas izabran je za 28. dekana FER-a, za mandatno razdoblje ak. god. 2022./2023. i 2023./2024.

Od ukupno 236 prisutnih članova Vijeća, u drugom krugu glasovanja profesor Bilas dobio je podršku većine članova Fakultetskoga vijeća FER-a. Protukandidat na izborima bio je prof. dr. sc. Marko Delimar.

Moto programa profesora Bilasa je "FER 2024. – uspješna zajednica zadovoljnih nastavnika i studenata na obnovljenom Fakultetu".

Uz punu podršku za nadolazeće mandatno razdoblje, čestitamo novoizabranom dekanu FER-a profesoru Vedranu Bilasu!

U nastavku obavijesti nalazi se životopis profesora Bilasa, a ovdje pogledajte fotografije snimljene tijekom izbora.

Vedran Bilas redoviti je profesor u trajnom zvanju Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od 2000. godine vodi istraživačku grupu Laboratorij za inteligentne senzorske sustave. Njegov nastavni, istraživački, inovacijski i profesionalni rad je u području elektroničkih sustava, umreženih senzora i tehnološkog poduzetništva.

Objavio je 30 radova u časopisima i 107 radova na međunarodnim skupovima (Google Scholar: 1455 citata, h-indeks 19). Vodio je nacionalne istraživačke i razvojne projekte. Bio je voditelj radnog paketa i suradnik na projektima EU programa FP7 i COST. Vodio je međunarodni projekt financiran od Swiss National Science Fundation te od zaklade Sir Boby Charlton Foundation. Vodio je više razvojnih projekata u suradnji s poduzećima iz Hrvatske i inozemstva. Istraživač je Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave. Vanjski je član povjerenstava za ocjenu doktorskih disertacija na Tampere University, University of Manchester, University of Bologna. Bio je mentor preko 100 diplomskih i završnih radova, tri magistarska rada i pet doktorskih disertacija. Sedam studenskih projekata koje je vodio nagrađeno je Rektorovom nagradom. Počasni je član studentske udruge Board of European Students of Technology – BEST Zagreb od 2004. godine.

Predstojnik Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija bio je od listopada 2018. do listopada 2020. godine. Bio je član Upravnog odbora hrvatskog klastera konkurentnosti ICT sektora ispred istraživačke zajednice. Dobitnik nagrade Hrvatske sekcije IEEE za izniman doprinos u inženjerskom obrazovanju 2011. godine.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti