Obavijesti

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Narodnim novinama br. 90 od 10. listopada 2018. godine, biltenu HZZ br. 195 od 10. listopada  2018. godine i na Internet stranici Fakulteta od 10. listopada 2018. godine ) za izbor voditelja pododsjeka / voditelja referade u Studentskoj službi - 1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca (zamjena za rodiljni dopust), da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka nakon razmatranja prijava odlučilo za izbor Tihane Maretić.  

 

Autor: Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva objavljuje poništenje dijela natječaja:


Poništava se dio natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 49 od 30. svibnja 2018. godine, Večernjem listu od 31.  svibnja 2018. godine, web stranici Fakulteta od 30. svibnja 2018. godine i web stranici Euraxessa od 1. lipnja 2108. godine pod točkom 1 za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroakustiku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme. 

Autor: Renata Peček
Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

3. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.


Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.  

Više o natječaju možete pročitati u nastavku obavijesti.

 

 

Autor: Renata Peček

Dokumenti