Obavijesti

Natječaj za radna mjesta na projektu: Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda

 

Pozivaju se svi zainteresirani i motivirani kandidati za rad na određeno vrijeme na projektu „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ da se prijave slanjem molbe koja uključuje životopis na e-mail: zeljko.ban@fer.hr ili viktor.sunde@fer.hr. Projekt će se odvijati u suradnji s tvrtkom Mareton d.o.o. Cilj projekta je razviti robusni sustav neprekinutog napajanja za uređaje na željeznici. Posao uključuje analizu smetnji kod napajanja iz kontaktnog voda od 25kV prilikom prolaska električne lokomotive kao i analizu i definiranje strukture uređaja otpornog na smetnje te projektiranje strukture i upravljačkog sustava pretvarača otpornih na smetnje. Trajanje projekta je 3 godine.

Otvorena su slijedeća radna mjesta:

  1. Mladi istraživač
    1. Uvjeti: VSS (prednost profil Automatika ili Elektrotehnički sustavi i tehnologija)
    2. Područje rada: analiza smetnji mreže i definiranje i analiza strukture pretvarača otpornih na smetnje razrada komunikacije među modulima sustava
  2. Mlađi istraživač
    1. Uvjeti: VSS (prednost profil Elektrotehnički sustavi i tehnologija ili automatika)
    2. Područje rada: Analiza struktura pretvarača otpornih na smetnje, analiza utjecaja filtara, definiranje struktura i upravljanja naponskim pretvaračem.

Svi kandidati osim navedenih specificiranih radnih zadataka obavljaju i druge poslove iz djelokruga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta.

Prijave za radna mjesta zaprimaju se do 20. 01. 2021.

Autor: Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 23. listopada 2020. godine, Narodnim novinama br. 116 od 23. listopada 2020. godine, web stranici Fakulteta od 26. listopada 2020. godine i web stranici Euraxessa od 27. listopada 2020. godine) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za komunikacijske i svemirske tehnologije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta „Platforma za satelitsko mjerenje elektromagnetskog zračenja - CROSPERITY“, da je nakon provedenog postupka izabran Jakov Tutavac, mag. ing.

Autor: Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 23. listopada 2020. godine, Narodnim novinama br. 116 od 23. listopada 2020. godine, web stranici Fakulteta od 26. listopada 2020. godine i web stranici Euraxessa od 27. listopada 2020. godine) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Algoritmi dubokog podržanog učenja za upravljanje rizicima - DREAM”, da je nakon provedenog postupka izabrana Tessa Bauman, mag. math.

Autor: Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do šest godina.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

Autor: Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent – 2 izvršitelja na određeno vrijeme.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

Autor: Renata Peček