Obavijesti

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za radno mjesto:

1. Radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste / vratar – čuvar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca  

UVJETI
- SSS
- najmanje 1 godina radnog staža na sličnim poslovima  

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO).

Rok prijave na natječaj je 15 dana od objave u Narodnim novinama.  

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru objavom na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček

U povodu natječaja za radno mjesto spremačice u Službi održavanja / radno mjesto IV. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 1 mjeseca objavljenog u Narodnim novinama br. 92 od 13. rujna 2017. godine, Biltenu HZZ br. 176 od 12. rujna 2017. godine i na Internet stranici Fakulteta od 12. rujna 2017. godine, obavještavamo Vas da je na temelju odluke Dekana od 13. studenoga 2017. godine, a nakon dobivenoga prijedloga povjerenstva za predlaganje izbora za izvršitelja poslova spremačice u Službi održavanja izabrana Ljubica Đuras.  

 

Autor: Renata Peček
Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

  • Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
  • Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – 7 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  • Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
  • Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand – 2 izvršitelja na određeno vrijeme.
  • Doktoranda u suradničkom zvanju asistent - 2 izvršitelja na određeno vrijeme.


Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Više o zvanjima i radnim mjestima možete pročitati u nastavku obavijesti.

 

Autor: Renata Peček

Dokumenti