Obavijesti

Obavijest

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva traži radnika za zamjenu privremeno odsutne radnice (bolovanje) na radnom mjestu:

  • Stručni suradnik za poslove pismohrane / položaj III. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 6 mjeseci  

Uvjeti:
- SSS
- najmanje jedna godina radnoga staža na sličnim poslovima

Opis poslova i zadataka:
– obavlja poslove pisarnice
– priprema građu za pismohranu
– prati i primjenjuje propise iz uredskog poslovanja i arhiviranja
– obavlja i ostale poslove prema nalogu voditelja Opće službe i glavnoga tajnika.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO)

Prijave s dokumentacijom podnose se putem elektroničke pošte na adresu posao@fer.hr  najkasnije do 9. prosinca 2022. godine.

 

 

Autor: Renata Peček
Natječaj za izbor na radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za radna mjesta:

1. Položaj I. vrste – voditelj odjeljka / voditelj programa za razvoj poduzetništva u  Centru karijera – 1 izvršitelja na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. godine u nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno,

2. Položaj I. vrste – voditelj odjeljka / voditelj programa za razvoj poduzetništva u Centru karijera – 1 izvršitelja na određeno vrijeme do 31. srpnja 2023. godine u nepunom radnom vremenu od 3,5 sata dnevno.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

Autor: Renata Peček
Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju - 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

2. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

3. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 2 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

4. Suradnik u suradničkom zvanju viši asistent - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

5. Doktorand u suradničkom zvanju asistent - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti. 

Autor: Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva objavljuje poništenje dijela natječaja objavljenog 20. travnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 47, stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva pod točkom 2. za izbor na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj odjeljka / menadžer za transfer tehnologija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci.

 

 

Autor: Renata Peček