Obavijesti

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 1. travnja 2019. godine, Narodnim novinama br. 33 od 3. travnja 2019. godine, web stranici Fakulteta od 1. travnja 2019. godine i web stranici Euraxessa od 1. travnja 2019. godine) za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, da je nakon provedenog postupka izabran dr. sc. Božidar Filipović Grčić.   

Autor: Renata Peček
Natječaj za izbor u zvanje i na radno...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto:

1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistenta za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do 36 mjeseci za potrebe projekta HRZZ-a 2625 IP-2014-09-2625 „ Iznad Nyquistove granice“.   

Izbor doktoranda na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

 

Autor: Renata Peček
Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,

2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme,

3. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor ili redoviti profesor 1 izvršitelj,   

4. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor 5 izvršitelja na neodređeno vrijeme,

5. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand 3 izvršitelja na određeno vrijeme,

6. Suradnika u suradničkom zvanju asistent 2 izvršitelja na određeno vrijeme,

7. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent 2 izvršitelja na određeno vrijeme.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.   

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

Autor: Renata Peček
Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na adna mjesta:

1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent – 6 izvršitelja na određeno vrijeme do četiri godine.  

Rok za prijavu je do 19. srpnja 2019. godine   

 

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

 

Autor: Renata Peček