Kratka uputa

Zaposlenici FER-a na znanstveno-nastavnim radnim mjestima podnose zahtjev za napredovanje na više radno mjesto PRIJE isteka roka na koji su izabrani (preporuka: 3 mjeseca prije).

Dokaze o ispunjavanju uvjeta za napredovanje  (korigiranu i kompletiranu prijavu sa svim potrebnim prilozima) podnose NAKON sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj im je imenovano povjerenstvo, odnosno nakon isteka roka na koji su izabrani. Naziv mape sadrži DATUM sjednice Fakultetskog vijeća.

Naslovni nastavnici predaju svoje zahtjeve, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta (novi naziv za korigirane i kompletirane prijave) u odgovarajuće mape, kao da se radi o radnim mjestima.


Repozitorij