Upute za prijavu

 1. Sve dokumente potrebno je predati u obliku elektroničkog zapisa i to glavni dokument u MS Word formatu (.docx) te priloge u Acrobat (.pdf) formatu.

  Elektronički zapis je ZIP datoteka u kojoj se nalaze svi dokumenti poštujući gore navedeni redoslijed. Naziv datoteke mora biti u formatu: ImePrezime.zip, odnosno mora sadržavati ime i prezime pristupnika bez dijakritika.

  Datoteku je potrebno postaviti u repozitorij https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/predaja, u odgovarajući odjeljak („Zahtjevi za napredovanje…“ ili „Natječaj…“ ) za što je potrebna prijava pristupnika u FERWWW sustav.

  Osobe koje nemaju račun (ID) u FERWWW sustavu ga mogu otvoriti na  https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/predaja/novi_korisnik.
   
 2. Digitalno potpisani dokument pod točkom 1. pristupnik elektroničkom poštom šalje u Urudžbeni ured FER-a (kadrovska at fer hr). 
   
 3. Prijave koje nisu potpune (nisu urudžbirane ili nije u repozitorij postavljen elektronički zapis sa svim traženim dokumentima) nisu valjane i neće biti razmatrane u daljnjem postupku.
   
 4. Predlošci nastavka .docm u repozitorijima sadrže Visual Basic makro program za generiranje jedinstvenog imena datoteke i QR koda, zbog provjerivosti digitalnog potpisa. Program je siguran, pa možete ignorirati poruku "SECURITY WARNING Macros have been disabled" i uključiti makro funkcionalnost ("Enable Content"). Kada makro pokrenete pritiskom na gumb, novostvorena .docx datoteka jedinstvenog HASHCODE imena više neće sadržavati makro dodatke.

  QR kod NIJE digitalni potpis: .docx dokument će biti potrebno digitalno potpisati korištenjem valjanog certifikata (File / Info / Protect Document / Add a Digital Signature / ... / Sign).

  NOVO: ukoliko raspolažete valjanim digitalnim certifikatom za takav tip datoteka (Certilia, osobna iskaznica, FINA i sl.) možete potpisati i PDF dokument, koji također mora biti jedinstvenog HASHCODE imena. U tom slučaju, osim potpisanog HASHCODE.pdf, morate dostaviti i izvorni dokument kojeg je moguće editirati (.docx).

  Zaposlenici FER-a koji još nemaju certifikat mogu ga dobiti slijedeći upute na: https://www.fer.unizg.hr/cip/podrska/certifikati_za_digitalno_potpisivanje.

  Ovdje možete pronaći popis izdavatelja digitalnih certifikata po raznim zemljama. Ili možete koristiti usluge nekih javnih servisa, poput ovog ovdje.


Repozitorij