Upute za prijavu

 1. Sve dokumente potrebno je predati u obliku elektroničkog zapisa i to: dokumente pod točkama od 1. do 5. u MS Word formatu (.docx), a dokumente pod točkama od 6. na dalje u Acrobat (.pdf) formatu.

  Elektronički zapis je ZIP datoteka u kojoj se nalaze svi dokumenti poštujući gore navedeni redoslijed. Naziv datoteke mora biti u formatu: ImePrezime.zip, odnosno mora sadržavati ime i prezime pristupnika bez dijakritika.

  Datoteku je potrebno postaviti u repozitorij https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/predaja, u odgovarajući odjeljak („Osobni zahtjevi…“ ili „Natječaj…“ ) za što je potrebna prijava pristupnika u FERWWW sustav.

  Osobe koje nemaju račun (ID) u FERWWW sustavu ga mogu otvoriti na  https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/predaja/novi_korisnik.
   
 2. Potpisani dokument pod točkom 1. pristupnik u papirnatom obliku predaje u Urudžbeni ured FER-a ili šalje preporučenom poštom na adresu FER, HR10000 Zagreb, Unska 3. Datum zaprimanja u Urudžbeni ured je referentni datum za početak postupka izbora.
   
 3. Prijave koje nisu potpune (nisu urudžbirane ili nije u repozitorij postavljen elektronički zapis sa svim traženim dokumentima) nisu valjane i neće biti razmatrane u postupku izbora u zvanje.

Repozitorij