Stota obljetnica Zavoda za osnove...

Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja (ZOEM) osnovan je 4. travnja 1924. kao Laboratorij za električka mjerenja na Kraljevskoj tehničkoj visokoj školi u Zagrebu. Utemeljio ga je prof. Josip Lončar, koji je inače prema nekim izvorima prvi hrvatski akademik u tehničkom području. Laboratorij poslije mijenja naziv u Laboratorij za osnove elektrotehnike, da bi 1949., usklađivanjem s ustrojstvenim jedinicama tadašnjeg Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij postao Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja, što je naziv koji je zadržao do danas. Stoga, 4. travnja 2024. s pravom slavimo 100 godina postojanja, a usprkos raznim izmjenama nastalih kao rezultat reorganizacije krovnih institucija, svi članovi današnjeg Zavoda mogu se s ponosom pohvaliti svojom znanstvenom i institucijskom povezanosti s članovima originalnog laboratorija profesora Lončara.

Iznimno je teško izdvojiti samo neka dostignuća i osobe koje su obilježile ovaj Zavod u zadnjih 100 godina jer će bilo kakav odabir nepravedno zapostaviti vrhunske znanstvenike i njihove vrijedne rezultate. Tijekom svoje dugogodišnje povijesti Zavod je iznjedrio niz velikana iz područja elektrotehnike, što uključuje čak četiri akademikaJosipa Lončara, Tomu Bosanca, Vojislava Begu (HAZU) te Zijada Haznadara (ANU BiH). U nastavku možemo spomenuti samo nekolicinu detalja iz iznimnih karijera naših velikana.

Prof. Josip Lončar u svojoj je bogatoj dugogodišnjoj karijeri bio, između ostalog, jedan od prvih znanstvenika na ovim prostorima koji se bavio tehnologijama vezanim uz televiziju, radiotehniku, metode otkrivanja i mjerenja radioaktivnog zračenja, a važno je napomenuti da danas prestižna nagrada prvog reda na Fakultetu elektrotehnike i računarstva nosi njegovo ime.

Prof. Tomo Bosanac bio je istaknuti stručnjak u području teorije elektromagnetskih polja i krugova, a u svojoj karijeri bavio se projektiranjem izuzetno složenih strojeva i uređaja koji su u to vrijeme bili pionirski na ovim prostorima. Izdvojimo prvu hidroelektranu poput Mariborskog otoka od 24 megavoltampera, hidrogenerator od 120 megavoltampera za elektranu Split te gradnju ciklotrona u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu.

Prof. Vojislav Bego osnovao je na Elektrotehničkom fakultetu mjeriteljski laboratorij opremljen najsuvremenijim mjernim uređajima i mjernim etalonima među kojima je mnoge sam izradio. Jedan je od najpoznatijih projekata izrada naponske vage kojom je ustanovljeno da je službena jedinica napona volt netočna čak za 8 milijuntinki, što je 1990. rezultiralo i njezinom korekcijom.

Nažalost, na ograničenom prostoru teško je spomenuti sve velikane koji su obilježili naš Zavod, no važno je spomenuti da je zahvaljujući njima i njihovim dostignućima Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja osigurao svoju poziciju ključne povijesne figure u procesu utemeljenja i razvitka znanstvenog polja elektrotehnike i elektrotehničke industrije na ovim prostorima.

Zavod je u svim godinama svojeg djelovanja imao iznimno snažnu suradnju s gospodarskim sektorom, gdje se mora posebno istaknuti suradnja s tvrtkom Končar, koja se povijesno razvijala paralelno sa Zavodom i čije su povijesti duboko prožete, kako kroz projektnu suradnju, tako i razmjenom kadrova koji su često velik dio svojih poslovnih karijera provodili u svakoj od ovih institucija. Priča o velikanima ZOEM-a također je u velikoj mjeri i priča o Končaru. Stoga nije slučajno što je upravo tvrtka Končar glavni sponzor ovog događaja te spomenice koja će izaći do kraja 2024. godine. Osim tvrtke Končar, tu je čitav niz tvrtki iz različitih gospodarskih sektora među kojima su Yazaki Europe LTD, HOPS, Agrokor, Multicom, NEOS te mnoge druge.

Članovi Zavoda također su autori brojnih sveučilišnih udžbenika i priručnika te sudjeluju u organizaciji važnih međunarodnih događaja kao što su kolokvij "Transformer Research and Asset Management" (ICTRAM), kolokvij "Smart Grid Metrology" (SmaGriMet), IMEKO, svjetski kongres održan u Cavtatu 2003. godine, konferencija IMEKO TC4 Elektrical Quantities održana na FER-u u Zagrebu te potpuno nova međunarodna konferencija IEEE/Cigre, što dodatno potvrđuje njihov doprinos struci i znanstvenoj zajednici.

Znanstvena uspješnost i na individualnoj i na zavodskoj razini danas se najčešće izražava statistikama, tako da se kroz ovu prizmu možemo pohvaliti mentoriranjem 103 uspješno obranjene doktorske disertacije i 178 magistarskih radova te s 280 znanstvenih radova objavljenih u bazi WoSCC, od kojih 166 u znanstvenim časopisima te, gledajući bazu projekata uspostavljenu 2002. godine, 42 znanstvena projekta (27 hrvatskih i 15 međunarodnih), od kojih su na čak 22 zaposlenici ZOEM-a ujedno i projektni koordinatori.

ZOEM danas zapošljava kadrove koji pokrivaju bogat spektar metoda i tehnologija, kako iz elektrotehnike, tako i računarstva. Imamo istraživačku grupu koja nastavlja putem koji su utrli velikani elektrotehnike usredotočujući se na moderne principe i metode mjerenja elektrotehničkih veličina. Potom je tu istraživačka grupa za elektromagnetizam koja se fokusira na širok spektar tema vezanih uz analizu i simulaciju elektromagnetskih pojava izučavanjem elektromagnetskih polja. Napokon, imamo i istraživače koji su primarno orijentirani na računarske tehnologije, baveći se primarno metodama vezanim uz elektroničko poslovanje, upravljanje podacima te primjenu metoda analize podataka i strojnog učenja u raznim domenama. Zbog širokog i raznovrsnog skupa područja istraživanja koja pokrivamo, i elektrotehniku i računarstvo, možemo se slobodno opisati kao svojevrsni »FER u malom« te smo otvoreni za perspektivne talente različitih znanstvenih interesa kojima se trudimo pružiti mogućnost kontinuiranog i učinkovitog profesionalnog razvoja u našoj sredini.

Kao zavod s bogatom i dugom povijesti, osjećamo ponos, ali i svojevrsni teret dosadašnjih uspjeha i vrhunskih znanstvenih rezultata naših velikana. Uzimajući u obzir stogodišnje nasljeđe, spremni smo koristiti tradicionalne vrijednosti kao temelj budućeg razvoja, ali istodobno smo otvoreni i spremni za promjene i prilagodbe koje su potrebne kako bismo ostali relevantni i uspješni u suvremenom svijetu.

prof. dr. sc. Damir Pintar
predstojnik Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

 

Galeriju fotografija pogledajte na povezinici ovdje.

Autor: Ira Vince
Popis obavijesti