Prof. dr. sc. Ratko Magjarević...

International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM), unija krovne organizacije za medicinsku fiziku International Organization for Medical Physics (IOMP) i krovne organizacije za biomedicinsko inženjerstvo International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) dodijelili su prof. dr. sc. Ratku Magjareviću priznanje IUPESM Fellow za njegovo lidersko djelovanje u navedenim organizacijama.

IUPESM je povodom 40. godišnjice uveo priznanje IUPESM Fellowship kojim nagrađuje svoje najeminentnije vođe, među kojima je i naš profesor Magjarević te mu ovom prilikom čestitamo!

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti