Razvoj nacionalnih kompetencija iz...

"Nacionalni centri kompetencija za računarstvo visokih performanci u okviru EuroHPC – EUROCC" naziv je projekta koji je započeo u rujnu 2020. godine i provodi se u okviru europskog programa Obzor 2020.

Projekt će okupiti potrebnu ekspertizu za uspostavu mreže nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performanci u 33 države članice "Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performanci" (EuroHPC JU) kako bi se korisnicima pružio portfelj usluga prilagođen odgovarajućim nacionalnim potrebama industrije, znanstveno-akademske zajednice i javne uprave. Time će se osnažiti postojeće i razviti nove nacionalne kompetencije za računarstvo visokih performanci (HPC), analizu podataka visokih performanci (High Performance Data Analytics - HPDA) i područje umjetne inteligencije (AI). Centri kompetencija za računarstvo visokih performanci bit će centralna mjesta za koordinaciju nacionalnih inicijativa, olakšavajući nacionalnim korisnicima pristup europskim HPC kompetencijama i mogućnostima u različitim industrijskim sektorima i granama.

Tijekom projekta uspostavit će se Hrvatski nacionalni centar kompetencija za HPC, mjesto na kojem će krajnji korisnici iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, industrije i javne uprave, dobiti pristup inovativnim rješenjima prilagođenim stupnju zrelosti nacionalne i europske HPC infrastrukture te različitim grupama korisnika, odnosno njihovim potrebama i zahtjevima.

Projekt EuroCC koordinira Sveučilište Stuttgart, dok je FER jedna od sedam hrvatskih institucija koje čine konzorcij na čelu sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce) koji sudjeluje kao jedan od partnera na projektu. Aktivnosti na FER-u odvijat će se u okviru Istraživačkog centra za arhitekture i aplikacije računala visokih performanci.

Projekt traje dvije godine, a voditelj projekta na FER-u je prof. dr. sc. Mario Kovač.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti