Zapaženi rezultati FER-ovih...

U okviru istraživačkog projekta "Napredni senzorski sustavi za precizno navodnjavanje u krškom krajobrazu – SENSIRRIKA", interdisciplinarni međunarodni tim pod vodstvom prof. dr. sc. Vedrana Bilasa razvija nove senzorske sustave za unapređenje navodnjavanja u preciznoj poljoprivredi. Oni omogućavaju racionalizaciju potrošnje vode, što je posebno bitno u suhim, mediteranskim, krškim krajobrazima. Fokus projekta je na razvoju novih senzorskih rješenja za neinvazivno, rano otkrivanje fizioloških pojava na biljci povezanih s vodnim stresom uslijed izloženosti suši.

Istraživački tim je razvio i eksperimentalno provjerio metodu prikupljanja i analize ultrazvučnih emisija nastalih uslijed embolizacije biljnih tkiva za prijenos vode koja omogućava pravovremeno prepoznavanje ranih simptoma suše kod poljoprivrednih kultura poput vinove loze. Rezultati su nedavno objavljeni u visoko rangiranom interdisciplinarnom časopisu Elsevier Computers and Electronics in Agriculture.

Metoda je implementirana u novom senzorskom čvoru interneta stvari za ugradnju na biljci koji je uspješno demonstriran u vinogradu Pokušališta Jazbina, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru projekta projektiran je novi MEMS senzor čijom primjenom će se smanjiti dimenzije i potrošnja sustava.

Više informacija nalazi se u nastavku obavijesti.

Pored istraživača s FER-a (prof. dr. sc. Vedran Bilas, dr. sc. Dinko Oletić, Marko Gazivoda, mag. ing., dr. sc. Davorin Ambruš, izv. prof. dr. sc. Darko Vasić, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Džapo) projekt okuplja međunarodni interdisciplinarni tim stručnjaka iz područja senzorskih tehnologija (dr. Emile Martincic, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Francuska), fiziologije bilja (izv. prof. Sabine Rosner, BOKU, Beč, Austrija) i agronomije (doc. Monika Zovko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet; prof. Guido d'Urso, University of Naples Federico II, Italija). Projekt traje do 28. veljače 2021. godine, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost.
 

Članovi projektnog tima (slijeva nadesno): dr. Dinko Oletić (FER), doc. Monika Zovko (Agronomski fakultet), dr. Davorin Ambruš (FER)


Jedan od ključnih ciljeva tima je smanjiti potrošnju energije potrebne za terensko kontinuirano praćenje vodnog stresa, projektiranjem mikroelektromehaničkih (MEMS) polja piezoelektričkih rezonatora za pasivno raspoznavanje ultrazvučnih emisija. Podržan stipendijom fonda UKF ("Jedinstvo uz pomoć znanja") poslijedoktorand Dinko Oletić je 2019. godine proveo pet mjeseci na pariškom istraživačkom institutu Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N) na specijalizaciji u postupcima projektiranja, modeliranja, pripreme, izvedbe tehnoloških procesa u čistoj sobi i karakterizacije MEMS senzora.

Dr. Dinko Oletić, izrada MEMS senzora za pasivno raspoznavanje ksilemskih ultrazvučnih emisija, u čistoj sobi na institutu Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Francuska, 2019.


Boravak je rezultirao zajedničkim dizajnom prvog takvog MEMS senzora na čipu, izrađenog u suradnji FER-a i C2N-a. Rezultati su objavljeni zajedničkom publikacijom na konferenciji IEEE DTIP 2020.

Izrada MEMS senzora za pasivno raspoznavanje ksilemskih ultrazvučnih emisija, u čistoj sobi na institutu Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Francuska, 2019.
 

Prototip prvog FER-ovog MEMS senzora na čipu za ultrazvučno otkrivanje simptoma suše u biljnim tkivima

FER i C2N planiraju nastaviti suradnju u 2021. i 2022. godini kroz bilateralne hrvatsko-francuske projekte.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti