REWAISE - pametni vodni ekosustav za...

"Prilagodljive inovacije u ciklusu kruženja vode za pametnu ekonomiju – REWAISE" naziv je projekta koji je započeo u rujnu i provodi se u okviru europskog programa Obzor 2020. Cilj projekta REWAISE je stvoriti novi "pametni vodni ekosustav", koji će rezultirati održivim hidrološkim ciklusom bez ugljičnog otiska, u skladu s konceptom elastične kružne ekonomije, vraćajući pritom energiju, hranjive tvari i korisne materijale iz vode.

Kako bi se taj koncept prihvatio te naglasila istinska vrijednost vode, projekt razvija inteligentnu digitalnu platformu za decentralizirana rješenja i donošenje odluka, koja uključuje sve relevantne dionike iz živućih laboratorija (eng. living lab) u razmjenu najboljih praksi i olakšavanje zajedničkog stvaranja. Mreža od devet živućih laboratorija distribuirana je diljem Europe, a vode je velika vodovodna poduzeća, kako bi se osiguralo stvarno i veliko operativno okruženje i primijenile tehnološke inovacije i nove metode upravljanja vodama.

FER će u sklopu projekta REWAISE razviti procedure optimalnog upravljanja postrojenjima i sustavima u ciklusu kruženja vode - postrojenjima za pripremu pitke vode, vodoopskrbnim sustavima, sustavima odvodnje i postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda - kako bi osigurao njihov rad na socioekonomski optimalan način. Potom će razviti procedure za koordinaciju između nezavisnih postrojenja i sustava u ciklusu kruženja vode koje su temeljene na ekonomskim mehanizmima ponude i potražnje kako bi mu se nadalje smanjio ukupni socioekonomski trošak te utjecaj na okoliš. Razvijene procedure optimalnog upravljanja i koordinacije bit će implementirane i testirane u ciklusima kruženja vode mediteranske, atlantske i kontinentalne grupe REWAISE živućih laboratorija.

Voditelj projekta REWAISE na FER-u je prof. dr. sc. Mario Vašak.

Više informacija o projektu nalazi se u nastavku obavijesti.

Projekt će provoditi 24 subjekta iz 11 različitih europskih zemalja, predvođeni španjolskim poduzećem Aqualia, koji će tijekom sljedećih pet godina preusmjeriti paradigmu s linearne na kružnu, pametnu ekonomiju s vodom. REWAISE će otkriti punu vrijednost vode uzimajući u obzir tri ključna tehnička, ekonomska i društvena čimbenika koja će generirati:

  • vrijednost u vodi izdvajanjem i korisnom upotrebom otopljenih tvari kao što su hranjive tvari, minerali, kemikalije i metali, kao i organske tvari i energija, ugrađeni u tokove sirove i korištene vode,
  • vrijednost iz vode koja izražava važnost vode za gospodarske aktivnosti i srodna poduzeća u sektoru voda, posebno za mala i srednja poduzeća,
  • vrijednost kroz vodu, uzimajući u obzir društvene, zdravstvene i dobrobitne funkcije vode, jer omogućuje gotovo sve naše gospodarske aktivnosti, a većina proizvoda ima značajan vodeni otisak - o vodi ovise energetski i prometni sektor.
     

Devet živućih laboratorija

Uz pomoć mreže od devet živućih laboratorija, raspoređenih diljem Europe i grupiranih u tri čvorišta po glavnim europskim klimatskim zonama (mediteranska, atlantska i kontinentalna), REWAISE će u stvarnom životnom okruženju demonstrirati postignute tehnološke inovacije i nove modele upravljanja vodama. Kroz te živuće laboratorije, REWAISE će poboljšati društveni angažman, prilagoditi normativne prepreke, ukloniti prepreke održivim lancima vrijednosti i razviti zajedničke digitalne alate u cjelovitom pristupu vodno pametnog društva. Koncepti će biti prilagodljivi i primjenjivi na druge općine i komunalne tvrtke u Europi i širom svijeta, što će omogućiti optimizaciju raspodjele resursa i stvaranja vrijednosti u vodnom ciklusu.


Uz doprinos Europske unije u iznosu od 14.984.656,81 EUR (ukupna vrijednost projekta iznosi 18.816.721,93 EUR), REWAISE će također stvoriti nove tržišne niše i potaknuti rast malih i srednjih poduzeća mobilizacijom ulaganja povezanih s vodom, poput onih Svjetskog fonda za inovacije u vodi, i povezivanjem korisnika sa specifičnim potrebama za vodom, uključivanjem ekonomskih modela i procjena održivosti kao što je primjerice analiza životnog ciklusa, troškova ili rizika. Novo poslovanje vezano uz vodu pojačat će se unapređenjem tržišnog prihvaćanja novih sirovina i olakšavanjem logistike recikliranih proizvoda, također dovodeći u stvarnost inovativne procese za pročišćavanje vode i proizvodnju energije.

REWAISE će provesti konzorcij koji se sastoji od 24 europska entiteta iz Belgije, Hrvatske, Češke, Francuske, Irske, Italije, Poljske, Španjolske, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. Ti su subjekti stručnjaci u različitim sektorima koji su uključeni u projekt: voda, energija, lokalna uprava, rizični kapital i poslovni stručnjaci, istraživanje i pomoćne usluge.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti