Rezultati srpanjskog upisnog roka za...

Za srpanjski upisni rok za upis na diplomski studij u akademskoj godini 2020./2021. okončan je razredbeni postupak i formirana lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa.

Pravo upisa ostvarilo je 286 pristupnika dok 17 kandidata, koji su predali prijave, nije ostvarilo pravo upisa.

Svi pristupnici koji su predali prijavu za upis na diplomski studij u srpanjskom roku mogu vidjeti svoj status nakon završenog razredbenog postupka na stranici:
http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Za prijavu na stranicu potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koja je navedena prilikom ispunjavanja web prijave.

Pristupnici će upis potvrđivati uplatom naknade za upisni paket za prvi upis u 1. godinu diplomskog studija u iznosu od 100,00 kuna i upisnine za upis u akademsku godinu u iznosu od 200,00 kuna. Račune za uplatu spomenutih naknada moći će, unutar 24 sata od objave rezultata srpanjskog upisnog roka, preuzeti ovdje. Uplatu je potrebno izvršiti odmah na temelju računa i poziva na broj navedenog na računu koji je jedinstven za svakog studenta, a najkasnije do 15. rujna 2020. godine. Potvrdu o uplati nije potrebno dostaviti.  

Pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na ovom upisnom roku, automatski su prijavljeni za rujanski upisni rok. Za rujanski rok je preostalo 314 slobodnih mjesta.

Prijave za rujanski razredbeni postupak bit će otvorene početkom rujna o čemu će pravovremeno biti objavljena obavijest.

Autor: Petra Lukina
Popis obavijesti