Svi pristupnici koji su u srpanjskom roku predali prijavu za upis na diplomski studij  mogu nakon obavljenog razredbenog postupka vidjeti rezultate na stranici: http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Za prijavu na stranicu potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koja je navedena prilikom ispunjavanja web prijave.

Konačni rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni po okončanju žalbenog postupka.

Žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Povjerenstvu za upis studenata putem urudžbenog zapisnika u pisanom obliku najkasnije 24 sata nakon objave rezultata, odnosno najkasnije do srijede, 29. srpnja 2020. godine do 13.30 sati. Na podnesene žalbe Povjerenstvo je dužno odgovoriti u roku od 24 sata.

Kontakt adresa za pitanja o upisu na diplomski studij je diplomski.upisi@fer.hr.
 

Autor: Ana Filipović
Popis obavijesti