U ponedjeljak, 30. ožujka 2020. godine, u 94. godini života, zauvijek nas je napustio prof. dr. sc. Milan Šodan, dekan Elektrotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 1982./1983. i 1983./1984.

Naš dragi profesor Šodan nedostajat će nam i uvijek ćemo ga pamtiti.

Zbog trenutačne epidemiološke situacije, ispraćaj će biti organiziran samo u krugu najuže obitelji.

Hvala profesoru Šodanu za sve dobro koje je učinio. Neka počiva u miru.

U ime Uprave FER-a i svih zaposlenika FER-a, kao i osobno, izražavam najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i suradnicima.

Kratka biografija profesora Šodana nalazi se u nastavku ove obavijesti.

prof. dr. sc. Gordan Gledec, dekan FER-a

Milan Šodan rodio se 20. ožujka 1927. godine u Zadvarju kraj Omiša. Klasičnu gimnaziju pohađao je u Širokom Brijegu, a završio ju je u Splitu 1947. godine. Diplomirao je 1954. godine na Elektrotehničkom odsjeku Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao je 1980. godine na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) Sveučilišta u Zagrebu. Mentor mu je bio prof. dr. sc. Hrvoje Požar.

Od 1954. do 1956. godine radi u Zadvarju u HE Kraljevac, a od 1956. do 1965. u Zajednici elektroprivrednih poduzeća Hrvatske u Nacionalnom dispečerskom centru u Zagrebu. Na ETF prelazi 1965. godine kada je izabran za docenta. Godine 1959. boravi na usavršavanju u Francuskoj, a od 1969. do 1971. godine usavršava se u Njemačkoj u poduzeću Kocks Pipeine u Düsseldorfu. Doktorirao je u polju elektrotehnike 1980. godine. Za izvanrednog profesora izabran je na ETF-u 1980. godine, a za redovitog 1983. godine.

Bio je dekan ETF-a u akademskim godinama 1982./1983. i 1983./1984. Od 1980. do 1982. godine obnašao je dužnost prodekana ETF-a. Od 1985. do 1989. godine bio je voditelj izgradnje nove zgrade D Fakulteta.

Prof. Šodan svojim radom bitno je doprinio rastu i razvoju Zavoda za visoki napon i energetiku. Na smjeru Elektroenergetika uveo je u nastavu nove predmete iz područja regulacije elektroenergetskog sustava i automatizacije elektroenergetskih postrojenja. Autor je sveučilišnog udžbenika "Automatizacija logičkim sklopovima", objavljenog 1973. godine u izdanju Školske knjige, Zagreb. Bio je mentor preko stotinu studenata na dodiplomskom, magistarskom i doktorskom studiju ETF-a/FER-a.

Izradio je nekoliko većih projekata za elektroprivredne radne organizacije. Znanstvenoistraživačka i stručna djelatnost najizraženija mu je u područjima analize, regulacije i automatizacije elektroenergetskih postrojenja i sustava, zatim izgradnje velikih elektrana i visokonaponskih postrojenja.

Prof. Šodan u mirovinu odlazi 1996. godine, a 2001. godine dobiva FER-ovo počasno zvanje posebno istaknuti profesor FER-a.

Autor: Gordan Gledec
Popis obavijesti