EFRR projekt MARI–Sense

Projekt "Maritime Cognitive Decision Support System" (MARI-Sense) započeo je 1. siječnja 2020. godine, a pored Laboratorija za podvodne sustave i tehnologije (LAPOST) partneri na projektu su i četiri istraživačke institucije iz Cipra. MARI-Sense sufinancira Europski fond za regionalni razvoj Republike Cipar.

Održavanje visokih razina aktivnosti pomorskog i obalnog turizma i pomorskog prometa i brodarskog sektora na Cipru zahtijeva pametno upravljanje ograničenim sposobnostima i resursima zemlje putem pomorskog prostornog planiranja i agilne mjere reakcije za očuvanje prirodnog okoliša, osiguranje društva i osiguranje gospodarskog rasta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.206.087,60 EUR, a voditelj na FER-u je prof. dr. sc. Nikola Mišković.

Više informacija nalazi se u nastavku obavijesti.

Projekt MARI-Sense stoga predlaže kombinaciju mogućnosti pametnog upravljanja i agilnog reagiranja u obitelji kognitivnih sustava opremljenih sposobnostima percepcije, zaključivanja, učenja, djelovanja i inteligentnog raspoređivanja resursa koji će djelovati na povećanje situacijske svijesti uz ograničenje resursa koji su nametnuti od kompleksnog i široko rasprostranjenog morskog prostora koje ima ograničenu povezanost.

Primarni opći cilj projekta MARI-Sense je integracija i prilagodba postojećeg znanja i vještina i razvoj novih znanja i vještina za razvoj MARI-Sense kognitivnog sustava podrške za planiranje pomorskih aktivnosti, reagiranje u kriznim situacijama i pomorsko Prostorno planiranje. Sekundarni opći cilj ovog projekta je doprinos pametnom, održivom i uključivom rastu uspostavljanjem učinkovitih planova rasta potaknutih raznovrsnim mogućnostima članova četverostrukog heliksa i šire javnosti.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti