U srijedu, 13. prosinca 2017. godine, u Hrvatskom saboru dodijeljene su Državne nagrade za znanost za 2016. godinu. Prof. emer. dr. sc. Leo Budin dobitnik je nagrade za životno djelo iz područja tehničkih znanosti, a doc. dr. sc. Mirko Poljak dobitnik je godišnje nagrade za znanstvene novake. Državne nagrade za znanost dodjeljuju se za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja te za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Nagrade su laureatima uručili predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Više o nagrađenim dobitnicima pročitajte u proširenoj obavijesti.

Nagradu za životno djelo iz područja tehničkih znanosti dobio je akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin s Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Nagrađen je za cjelokupan znanstvenoistraživački rad u području tehničkih znanosti, a posebno za golemi doprinos u istraživanju, razvoju i primjeni računala i računalnih sustava. Bio je dekan Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1986. do 1988 godine. Jedan je od suosnivača Sveučilišnog računalnog centra (SRCE) u Zagrebu. Autor je velikog broja sveučilišnih i srednjoškolskih udžbenika te niza priloga za Tehničku enciklopediju, Hrvatsku enciklopediju i Tehnički leksikon.  Sudjelovao je ili vodio niz projekata suradnje s gospodarstvom.

Godišnju nagradu za znanstvene novake dobio je doc. dr. sc. Mirko Poljak s Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Nagrađen je za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika. Njegov znanstvenoistraživački rad obuhvaća područje naprednih nanoelektroničkih elemenata i poluvodičkih struktura. Objavio je 12 radova u vodećim svjetskim časopisima u području mikroelektronike i nanoelektronike. Posebno se ističe njegova otkrića u istraživanju značajki fosforenskih nanostruktura koje je objavio u časopisu Nano Research. Prvi je u svijetu pokazao da su nanostrukture fosforena imunije na defekte kristalne rešetke te da pokazuju bolja elektronska i transportna svojstva od ostalih 2D materijala.

Čestitamo nagrađenim dobitnicima!

Fotografija: HINA

Autor: Alan Vukić
Popis obavijesti