Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  prof. dr. sc. Gordan Ježić

  Redoviti profesor, Zavod za telekomunikacije

  Funkcija: Predstojnik Zavoda za telekomunikacije, Zavod za telekomunikacije

  Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
  Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

  Životopis

  Gordan Ježić je redoviti profesor na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Rođen je 16. listopada 1971. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva 1995., magistrirao 1999., a doktorirao 2003. godine.

  Na Zavodu za telekomunikacije zaposlen je od 1996. godine. U zvanje docenta izabran je 2003., u zvanje izvanrednog profesora 2009. godine, a u zvanje redovitog profesora 2014. godine.  

  U okviru suradnje s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla voditelj je istraživačkog projekta "Machine-to-Machine Communication Challenges" (M2MCC) (2010.-2020.). Istraživač je na znanstvenim projektima "Pametne usluge usmjerene čovjeku u interoperabilnim i decentraliziranim okolinama Interneta stvari (IoT4us), (HRZZ, 2020-2023)" te "Ecosystem of networked devices and services for the Internet of Things with application in agriculture" (UZI, 2020-2022). Bio je voditelj projekata suradnje s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM) (2010.-2017.) te istraživač na projektima Obzor 2020 pod nazivom "Symbiosis of smart objects across IoT environments" (symbIoTe) (2016-2018.) i" DL-Tags: Decentralized, privacy-preserving and verifiable management of Smart Tags" (2018.). U svojstvu istraživača sudjelovao je na HRZZ projektima" Human-centric Communication in Smart networks" (HUTS) te "Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart Networks of People, Machines and Organizations" (2014.-2017.). Sudjelovao je na tri projekta Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te na projektu COST Action IC0801 "Agreement Technologies" (AT) (2009.-2012.) kao član upravljačkog odbora. Kontinuirano sudjeluje u projektima suradnje s tvrtkom "Ericsson Nikola Tesla" od 1996. godine. 

  Predstojnik je Zavoda za telekomunikacije (2016.-2020.), predsjednik Odbora za cjeloživotno učenje, član sveučilišnog odbora za poslijediplomske specijalističke studije te Odbora za završne radove Zavoda za telekomunikacije. Koordinator je na projektu „Informacijski sustav visokih učilišta ISVU“ FER-a. Područje istraživanja Gordana Ježića obuhvaća komunikacijske mreže i protokole, pokretne programske agente i višeagentske sustave, pokretne mreže i usluge te modeliranje pokretnih procesa.

  Objavio je preko 100 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima međunarodnih konferencija, rad u enciklopediji te više stručnih radova. Urednik je više zbornika znanstvenih skupova, gostujući urednik znanstvenih časopisa, recenzent radova u časopisima, recenzent većeg broja radova sa znanstvenih skupova te organizator i predsjednik međunarodne konferencije "International KES Conference on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications" (KES-AMSTA) (2013.-2020.). Član je više programskih odbora međunarodnih znanstvenih skupova te uredničkih odbora priznatih međunarodnih časopisa.  Član je strukovnog udružnja IEEE, KES International te IEEE FIPA (The Foundation for Intelligent Physical Agents) te član tehničkog odbora KES Focus Group on Agent and Multi-agent Systems.

  Kompetencije

  • Communications technology
   Communication networks Internet IP networks Next generation networking Internet of Things IP networks TCPIP Machine-to-machine communications 3G mobile communication 4G mobile communication 5G mobile communication Protocols Telecommunications Information and communication technology Network architecture
  • Computational and artificial intelligence
   Intelligent systems Mobile agents Genetic algorithms
  • Computers and information processing
   Telecommunication computing Internetworking Internet of Things IP networks TCPIP Internet of Things Software agents Agent-based modeling Autonomous agents Intelligent agents
  • Systems engineering and theory
   Multi-agent systems Agent-based modeling
  • Systems, man, and cybernetics
   Multi-agent systems

  Profesionalni interesi i članstva

  Komunikacijske mreže i protokoli

  Programski agenti i višeagentski sustavi

  Internet stvari 
  Pokretne mreže i usluge
  Formalni postupci specifikacije pokretnih procesa

  Članstva:

  IEEE Communications Socitey

  KES International

  IEEE FIPA (The Foundation for Intelligent Physical Agents)

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  1995.
  Godina magistriranja:
  1999.
  Godina doktoriranja:
  2003.
  Na zavodu od:
  1996.