Environmental Sustainability and Climate Change Mitigation

Opis predmeta

Temeljni ekološki pojmovi, Sastavnice okoliša i zakonodavstvo u zaštiti okoliša, Biološka raznolikost, Politike zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena, Procjena utjecaja na okoliš, Onečišćenje i zaštita zraka , Onečišćenje okoliša prometom, Onečišćenje i zaštita tla, Onečišćenje i zaštita voda , Otpad i utjecaj odlagališta otpada, Promjene u atmosferi i klimatske promjene, Plinovi staklenika i globalno zagrijavanje, Oštećenje ozonskog omotača, Utjecaj energetike na okoliš, Međunarodni dogovori u zaštiti okoliša, Integralni pristup zaštiti okoliša, Ciljevi zaštite okoliša, Subjekti zaštite okoliša, Načela zaštite okoliša, Temeljni dokumenti zaštite okoliša, Mjere i postupci zaštite okoliša, Ekonomski instrumenti i zaštita okoliša.

Ishodi učenja

 1. Objasniti što je ekologija, a što zaštita okoliša
 2. Identificirati osnove zaštite okoliša
 3. Opisati sastavnice okoliša (tlo, voda, zrak...) te prepoznati njihove mjere zaštite
 4. Objasniti globalne promjene u okolišu
 5. Objasniti klimatske promjene
 6. Objasniti pojam održivi razvoj
 7. Objasniti načela održivog razvoja
 8. Objasniti mjere za ublazavanje i prilagodenje klimatskim promjenama

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i meduispita. Drugi ciklus nastave sadrzava 6 tjedana direktne nastave i zavrsni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterecenje od 2 sata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 50 % 30 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 34 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 36 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Komponente okoliša i regulativa za zaštitu okoliša
 2. Bioraznolikost
 3. Okolišna politika i ublažavanje klimatskih promjena
 4. Osnove okolišne ekonomije i politike
 5. Zagađenje zraka i mjere zaštite
 6. Zagađenje tla i mjere zaštite
 7. Zagađenje voda i mjere zaštite
 8. Međuispit
 9. Otpad i utjecaj na zemljište
 10. Plinovi staklenika i globalno zagrijavanje
 11. Smanjenje sloja ozona
 12. Utjecaji na okoliš, Međunarodni dogovori za zaštitu okoliša
 13. Ciljevi i principi zaštite okoliša, Subjekti zaštite okoliša
 14. Osnovni dokumenti zaštite okoliša, Procedure i mjere u zaštiti okoliša, Ekonomski instrumenti u zaštiti okoliša
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER3-EN] Computing - studij
Transversal Courses (3. semestar) (5. semestar)
[FER3-EN] Electrical Engineering and Information Technology - studij
Transversal Courses (3. semestar) (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
[FER3-EN] Control Systems and Robotics - profil
Transversal Courses (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-EN] Data Science - profil
Transversal Courses (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-EN] Electrical Power Engineering - profil
Transversal Courses (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Danilo Feretić; Željko Tomšić; Nikola Čavlina, Dejan Škanata (2000.), Elektrane i okoliš, Element
United Nations Environment Programme (UNEP) (2016.), GEO-6: Global Environment Outlook: Regional assessment for the Pan-European Region, , United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
David Coley (2011.), Energy and Climate Change, John Wiley & Sons
Roger Fouquet (2013.), Handbook on Energy and Climate Change, Edward Elgar Publishing
Jefferson W. Tester (2005.), Sustainable Energy, MIT Press
(2019.), Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
(2019.), Prvi Nacrt Integriranog energetskog i klimatskog plana za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike