Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  Josip Kir Hromatko, mag. ing.

  Mlađi istraživač, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2021.