Popularizacija znanosti

Opis predmeta

Cilj predmeta je stjecanje znanja i vještina komuniciranja znanstvenih tema nestručnoj publici. Predmet obrađuje tehnike izrade radionica, predavanja i izložbi znanstvno-tehničke tematike namijenjene djeci i odraslima.

Ishodi učenja

 1. Analizirati, modelirati, prezentirati rješavati inženjerske probleme iz područja prirodnih i tehničkih znanosti.
 2. Prilagoditi znanstvene teme ne-znanstvenoj zajednici
 3. Integrirati i primijeniti inženjerska načela i tehnike u nepredviđenim uvjetima.
 4. Modelirati i riješiti problem te interpretirati rješenja problema primjenom odgovarajućih znanja i metoda iz područja prirodnih i tehničkih znanosti.
 5. Razviti sposobnost individualnog učenja i usvojiti potrebu i načine cjeloživotnog učenja u tradicionalnom i virtualnom okruženju.
 6. Integrirati logičko i apstraktno razmišljanje primjenom znanstvenih načela u rješavanju inženjerskih problema.

Oblici nastave

Predavanja

Evidencija prisutnosti na predavanjima i vježbama.

Stjecanje vještina

Tijekom semestra studenti će osmisliti i održati jedno predavanje ili radionicu s popularno-znanstvenom temom.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje i osnove organizacije radionice
 2. Osnove metodike popularizacije znanosti
 3. Metode za poticanje inženjerskog razmišljanja
 4. Robotičke radionice (LEGO Mindstorms EV3)
 5. Računarske radionice (blokovsko programiranje)
 6. Matematičke radionice
 7. Robotičke radionice (Arduino i mikrokontroleri)
 8. Računarske radionice (programiranje bez računala)
 9. Metodika cjeloživotnog obrazovanja
 10. Projekt: izrada radionice
 11. Projekt: izrada radionice
 12. Provođenje radionice
 13. Izrada popularno-znanstvenog predavanja
 14. Ispit
 15. Ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Informacijska i komunikacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)

Literatura

Kee, D. (2013.), Classroom activities for the busy teacher: EV3., CreateSpace Independent Publishing Platform.
Zenzerović, P. (2016.), Arduino kroz jednostavne primjere., Hrvatska zajednica tehničke kulture

Za studente

Izvedba

ID 174789
  Zimski semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
30 Auditorne vježbe

Ocjenjivanje

0 dovoljan

Forum