Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš

  Redoviti profesor, Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije

  Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
  Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

  Životopis

  Zvonimir Šipuš je rođen 12. ožujka 1964. godine u Zagrebu. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1988. godine,  odnosno 1991. godine, a doktorirao je 1997. godine na Chalmers University of Technology, Göteborg, Švedska.

  Od prosinca 1988. godine do srpnja 1993. godine bio je zaposlen u Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, u Laboratoriju za poluvodiče. Sudjelovao je u razvoju uređaja za mjerenje koncentracije eksplozivnih plinova zasnovanih na poluvodičkim senzorima. Od kolovoza 1993. godine radi na Zavodu za radiokomunikacije, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, gdje je i danas u svojstvu redovitog profesora. Od rujna 1994. godine do listopada 1997. godine nalazio se  na znanstvenom usavršavanju na Department of Microwave Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Švedska, gdje je bio doktorski student. Na istom je sveučilištu u jesen 1999. godine izabran u zvanje gostujući istraživač  (Adjunct Researcher) s obvezom da šest tjedana godišnje pomaže u istraživačkom radu i u poslijediplomskoj nastavi. Tu aktivnost je obavljao do 2005. godine. Od 2006. godine obavlja nastavu i u Europskoj doktorskoj školi iz antena (European School of Antennas).

  Znanstvenoistraživačka djelatnost Zvonimira Šipuša vezana je uz analizu mikrovalnih antena i antenskih nizova, uz numeričke metode u elektromagnetizmu te uz svjetlovodne komunikacijske i senzorske sustave. Na području analize mikrovalnih antena i antenskih nizova radio je na modeliranju konformnih antenskih nizova, na modeliranju periodičkih elektromagnetskih struktura (frekvencijski selektivnih površina, EBG struktura, metamaterijala), kao i na analizi mekih i tvrdih elektromagnetskih površina. Na području numeričkih metoda u elektromagnetizmu radio je na primjeni metode momenata na razne elektromagnetske zadaće, na razvoju općeg algoritma za izračunavanje Greenovih finkcija za planarne, cilindrične i sferne višeslojne strukture te na primjeni aproksimativnih rubnih uvjeta u analizi raznih konformnih periodičkih struktura.  Na području svjetlovodnih komunikacijskih i senzorskih sustava radio je na razvoju optičkih komponenti za novu generaciju pristupn ih mreža, kao i na razvoji optičkih senzorskih sustava. Vodio je osam uspješno obranjenih doktorskih disertacija. Autor je ili koautor više od 60 znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima. Aktivno je sudjelovao na mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima na kojima je održao više od 100 priopćenja od kojih su neka bila pozvana predavanja.  

  Zvonimir Šipuš dobitnik je državne godišnje nagrade za znanost za 2006. godinu, za istraživanja konformnih antenskih i periodičnih struktura. Oženjen je i otac je dviju djevojaka.

  Kompetencije

  • Antennas and propagation
   Antennas Radomes Antenna arrays Microstrip antenna arrays Phased arrays Planar arrays Antenna theory Frequency selective surfaces Aperture antennas Aperture coupled antennas Leaky wave antennas Microstrip antennas Mobile antennas Multifrequency antennas Reflector antennas Slot antennas Electromagnetic diffraction
  • Education
   Engineering education Communication engineering education Electrical engineering education
  • Electromagnetic compatibility and interference
   Electromagnetics Electromagnetic analysis Computational electromagnetics Electromagnetic fields Electromagnetic coupling Electromagnetic metamaterials
  • Sensors
   Optical sensors Optical fiber sensors Optoelectronic and photonic sensors
  • Communications technology
   Optical fiber communication Free-space optical communication

  Osobni podaci