Nagrade i priznanja

Za svoja su istraživanja naši djelatnici često dobivali nagrade Fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Grada Zagreba, državne ili međunarodne nagrade. 

Nagrade FER-a

Fakultetske nagrade dodjeljuju se našim znanstvenicima za uspjehe u istraživanjima ili za životno djelo.

Nagrade Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište je za nagrađivanje znanstvenika ustanovilo nagrade "Fran Bošnjaković" i "Andrija Mohorovičić", a dodjeljuju se i posebna priznanja rektora.

 

Državne nagrade

Hrvatski sabor dodjeljuje državne nagrade za znanost u više kategorija, kao i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Međunarodne nagrade

Naši istraživači za svoja su postignuća nagrađivani brojnim nagradama u zemlji i inozemstvu.

Ostale nagrade

Naši su djelatnici dobitnici nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, hrvatske sekcije IEEE, Hrvatskog energetskog društva i drugih institucija i organizacija.